Ισομορφισμός και Πολλαπλότητα


Ισομορφισμός και Πολλαπλότητα
Ν. Λυγερός, Ι. Τζανετάκης
Επιμέλεια Σ. Ντρέκου 

Μαθητής: Δάσκαλε θα επιχειρήσω ένα παραλληλισμό του νοητικού σχήματος άνθρωπος, Ανθρωπότητα, σκέψη της Ανθρωπότητας με το αδερφός, εκκλησία, Θεός. Πιστεύω ότι πρόκειται για διαφορετική ανάγνωση του ίδιου πλαισίου ύπαρξης.