Ο Χριστιανισμός κι ο Ελληνισμός - Στοιχεία ουσίας (+Βίντεο διαλέξεις)


Ο Χριστιανισμός κι ο Ελληνισμός
Στοιχεία ουσίας - Ν. Λυγερός 

Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Ο Χριστιανισμός κι ο Ελληνισμός 
είναι τόσο στενά συνδεδεμένα 
όσο είναι οι γραμμές πάνω στα χειρόγραφα, 
όπου οι μελετητές αναλύουν τα κείμενα