Αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη - Mission to America and New York, Central Park by N. Lygeros all videos

N. Lygeros -

Εκ μέρους του Δρ. Νίκου Λυγερού
Mission to America and New York
Επιμέλεια, Συλλογή Σοφία Ντρέκου
Αέναη επΑνάσταση | Sophia Drekou

Η προετοιμασία για την Αμερική
αρχίζει από την Ευρώπη
για να ενωθεί η Γηραιά Ήπειρος
με τον Νέο Κόσμο
μέσω της γέφυρας της στρατηγικής
της βαθιάς ιστορίας που είναι ικανή