Λεωφορείο ο Πόνος: ο ανθρώπινος πόνος δεν γίνεται κατανοητός μόνο από το βίωμα - Ν. Λυγερός

A Palestinian boy holding his brother, after their parents were killed in Israeli attacks on Gaza. Photo by Bareeq B. Barqawi (Daily Pictures)

Λεωφορείο ο Πόνος - Νίκος Λυγερός

Κάποτε στις κρίσιμες στιγμές, ο άνθρωπος νιώθει την ανάγκη της συμπόνιας προς τον συνάνθρωπο. Αυτό το αίσθημα δεν είναι πια κοινωνικό όπως οι περισσότερες... 

Η παιδεία των μικρών ανθρώπων: ο δάσκαλος, ο μαθητής και η εκπαίδευση (videos)


Κείμενα Νίκος Λυγερός,
Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Ο δάσκαλος, ο μαθητής και η εκπαίδευση
Οι κρυφοί διάλογοι - Ν. Λυγερός

Διάλεξη του Ν. Λυγερού: "Η Παιδεία των Μικρών Ανθρώπων".
Διάλεξη του Ν. Λυγερού: "Η νοημοσύνη των μικρών ανθρώπων".
Διάλεξη του Ν. Λυγερού: "Σχέσεις μεταξύ μικρών και μεγάλων ανθρώπων".
Διάλεξη του Ν. Λυγερού: "Δάσκαλος, Μαθητής και διάλογος ανάπτυξης".

Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Οι κρυφοί διάλογοι

Από τις Κατηγορίες του Αριστοτέλη στο Tractatus του Wittgenstein - Ν. Λυγερός


Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Τουρκικές φοβίες και ελληνική δράση - Αλησμόνητες πατρίδες. Θράκη, Πόντος, Μ. Ασία. Χθες, Σήμερα, Αύριο


7571 - Ν. Λυγερός: June 11, 2012

Όταν οι δικοί μας συνειδητοποιήσουν ότι η Τουρκία έχει διαχρονικά δομικά προβλήματα και κρατιέται μόνο μέσω μίας τεχνητής αντιπαράθεσης μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού πεδίου, τότε θα καταλάβουν ότι η μοναδική δύναμή της είναι το φαινομενικό, το οποίο οφείλεται στις αδυναμίες των αντιπάλων της.

Όταν μίλησε το ανθρώπινο κάρβουνο - Ν. Λυγερός

Όταν μίλησε το ανθρώπινο κάρβουνο - Ν. Λυγερός

Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Σεμινάριο του Ν. Λυγερού σε φοιτητές της Ιατρικής Αθηνών: «Χειρουργική, Στρατηγική και Αποτελεσματικότητα» - Η χειρουργική φαίνεται


Χειρουργική, Στρατηγική και Αποτελεσματικότητα
Η χειρουργική φαίνεται - Όταν η ιατρική | Ν. Λυγερός 

Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Η χειρουργική φαίνεται
να λειτουργεί σαν κομάντο