Το Νερό ως Πηγή Ζωής: η Ανθρώπινη πολυκυκλικότητα νερού - Ν. Λυγερός


Ανθρώπινη πολυκυκλικότητα νερού - Ν. Λυγερός 

Όταν συνειδητοποιούμε ακόμα και στο πρακτικό επίπεδο 
την έννοια της πολυκυκλικότητας του νερού και ξεφύγουμε 
από το κοινό πλαίσιο του κύκλου του νερού, τότε βλέπουμε ότι