Επαναστάσεις φυσικής με Αντιδραστικό πνεύμα και επαναστατική σκέψη - Ν. Λυγερός

God, the Divine Architect. Illumination from Bible moralisée, c. 1250. Science

Αντιδραστικό πνεύμα και επαναστατική σκέψη 
Ν. Λυγερός - Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Παραδοσιακά θεωρούμε ότι το αντιδραστικό πνεύμα και η επαναστατική σκέψη συσχετίζονται τουλάχιστον ή ακόμα και αλληλοεπηρεάζονται. Ενώ αυτές οι έννοιες είναι ουσιαστικά διαφορετικές με τα κοινωνικά δεδομένα, τις ισοπεδώνουμε διότι επιδιώκουμε τη σταθερότητα και προσπαθούμε να αποφύγουμε κάθε ανατρεπτικό στοιχείο που μπορεί να αλλάξει τις συμβατικές ισορροπίες. Στην πραγματικότητα, και ειδικά στο νοητικό επίπεδο, οι διαφορές είναι τόσο σημαντικές που χρησιμοποιούνται και για να χαρακτηρίσουν ικανότητες και άτομα.