Λεωφορείο ο Πόνος: ο ανθρώπινος πόνος δεν γίνεται κατανοητός μόνο από το βίωμα - Ν. Λυγερός

A Palestinian boy holding his brother, after their parents were killed in Israeli attacks on Gaza. Photo by Bareeq B. Barqawi (Daily Pictures)

Λεωφορείο ο Πόνος - Νίκος Λυγερός

Κάποτε στις κρίσιμες στιγμές, ο άνθρωπος νιώθει την ανάγκη της συμπόνιας προς τον συνάνθρωπο. Αυτό το αίσθημα δεν είναι πια κοινωνικό όπως οι περισσότερες...