Ν. Λυγερός: Πλησίασε στο τζάκι του γραφείου...


Ν. Λυγερός - Το τζάκι του γραφείου
Μετάφραση από τα γαλλικά Νίκος Λυγερός

Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Η αυτοπροσωπογραφία του Charles Pierre Baudelaire - Ν. Λυγερός

φωτογραφία ο Μπωντλαίρ, του Nadar το 1855

Η αυτοπροσωπογραφία του Baudelaire

Εξετάζοντας 
την προσωπογραφία σου,
υποκριτή ποιητή,
δεν βλέπω 
παρά γραμμές
της σινικής μελάνης
μα και τις δικές σου
που ατενίζουν την κοινωνία,
αυτό το όνειδος δίχως τέλος,
αυτό το άνθος δίχως κακό
κι ακούω μες τη σιωπή σου
το θράσος της νοημοσύνης

Η πύλη του χρόνου: το πολιορκούμενο Μεσολόγγι δεν είναι μόνο σύμβολο - Ν. Λυγερός

λεπτομερεια πίνακας: Θ. Π. Βρυζάκης, Η έξοδος του Μεσολογγίου, 1855,  Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου