Η αυτοπροσωπογραφία του Charles Pierre Baudelaire - Ν. Λυγερός

φωτογραφία ο Μπωντλαίρ, του Nadar το 1855

Η αυτοπροσωπογραφία του Baudelaire

Εξετάζοντας 
την προσωπογραφία σου,
υποκριτή ποιητή,
δεν βλέπω 
παρά γραμμές
της σινικής μελάνης
μα και τις δικές σου
που ατενίζουν την κοινωνία,
αυτό το όνειδος δίχως τέλος,
αυτό το άνθος δίχως κακό
κι ακούω μες τη σιωπή σου
το θράσος της νοημοσύνης