17 Μαρ 2019

Οι πράξεις και το λάθος του Ελευθερίου Βενιζέλου και Από τη φοβία στο Κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935 - Ν. Λυγερός

Ελευθέριος K. Βενιζέλος

Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου


Όταν εξετάζουμε τον τρόπο σκέψης ενός πολιτικού το κάνουμε μέσα σ’ ένα πλαίσιο ορθολογισμού. Έτσι η ανάλυση μπορεί να ενταχθεί στο πεδίο δράσης της Θεωρίας Παιγνίων.

Επίσης για να χαρακτηρίσουμε τις κινήσεις έχει νόημα να μελετηθεί αν αποτελούν πράξεις, δηλαδή μη αναστρέψιμες κινήσεις. Μόνο που υπάρχει ένα θεμελιακό πρόβλημα όταν το υπόβαθρο είναι σαθρό. Και αυτό του Κινήματος του 1935 είναι η αποτυχία του Κινήματος του 1933.

Από τότε ο Βενιζέλος θεωρεί ότι θα είναι θύμα των εχθρών του και θα...