Καλά Χριστούγεννα: Όταν κοιτάς το δέντρο δεν αντιλαμβάνεσαι ότι βλέπεις


Σοφία Ντρέκου: Καλά Χριστούγεννα από τον διάπυρο 
κόσμο του Μέλλοντος και της Νοημοσύνης

Καλά Χριστούγεννα 
σε όσους ξέρουν πια
τι σημαίνει ουσιαστικά
εις τους αιώνες των αιώνων
με το παράδειγμα
για την Ανθρωπότητα
αφού η απελευθέρωση
είναι απαραίτητη
χρειάζεται και φως
πάνω στο μονοπάτι
της διδασκαλίας
μετά την αναγνώριση
για να φτάσει το μήνυμα
πέρα από τα όρια
γιατί οι μαθητές
ακολουθούν και παρακολουθούν
για τη συνέχειά μας
πέρα από τα εμπόδια
της βαρβαροκρατίας
αφού όλοι ζούμε
τα πιστεύω μας πια.


Όταν κοιτάς το δέντρο
δεν αντιλαμβάνεσαι
ότι βλέπεις μόνο
την αναπαράσταση
αφού το έλατο
που στολίζεις
γιατί είναι κενό
ήταν τότε μηλιά
στολισμένη
με τα μήλα της
για να είναι προσφορά
στους ανθρώπους
που πιστεύουν
πραγματικά
στα δώρα της φύσης
γιατί είναι της πίστης
που ποτέ δεν ξεχνά
και γενναιόδωρα
δίνει ό,τι είναι
κι όχι μόνο ό,τι έχει
μην ξεχνάς λοιπόν
την ουσία της ζωής
όταν κοιτάζεις
την εικόνα.