2 Ιουν 2019

Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία έχουν ανθρώπινο όραµα

Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία έχουν ανθρώπινο όραµα
Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Το στίγµα της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων είναι απλό. Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία έχουν ένα ανθρώπινο όραµα. ∆εν πρόκειται να τα θεωρήσουµε ως κανονικά σχολεία που έχουν κάποιες ειδικές προεκτάσεις.

Η δοµή τους εξαρτάται από µια σφαιρική εικόνα της γνώσης που αν και δεν είναι πλήρης, παραµένει ολοκληρωµένη, σε αντίθεση µε την τεχνητή εξειδίκευση της γενικής παιδείας. Και δεν πρόκειται ν’ αφήσουµε την ωροµίσθια µιζέρια και τα συµπλέγµατα της ύλης να καταστρέψουν το πνεύµα των Καλλιτεχνικών Σχολείων. ∆ιότι µόνο σε αυτά τα σχολεία, όπως και στα Μουσικά, µπορούν πραγµατικά ν’ αναπτυχθούν ευαίσθητοι άνθρωποι, δίχως να θυσιαστούν στο βωµό της µετριότητας. Αν έχουµε καταντήσει να υλοποιούµε την κοινωνία του θεάµατος του Guy Debord, είναι διότι δεν υπάρχει το θέαµα της κοινωνίας. Ο καθένας αναζητεί µία ψεύτικη ευτυχία για να γεµίζει το κενό της ζωής του. Με αυτόν τον τρόπο κάθε Petit Prince, κάθε Poil de Carotte είναι καταδικασµένος να ζήσει το θάνατο των ονείρων. Ο µόνος τρόπος για να σωθούν αυτά τα παιδιά που δεν έχουν µόνο ειδικές ανάγκες αλλά και ταλέντο, είναι να υπάρχει ένας χώρος, όπου τα καλλιτεχνικά να έχουν ένα νόηµα.

Προς το παρόν σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν µόνο και µόνο τρία Καλλιτεχνικά Σχολεία (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο). Τρεις οάσεις µέσα στην ερηµιά της κοινωνίας, όπου η τέχνη δεν είναι ζωή αλλά παράσταση. Σε µια εποχή όπου ξέρουµε πια τους κινδύνους της ακραίας εξειδίκευσης και την σηµασία του πνεύµατος της αναγέννησης και του ουµανισµού δεν µπορούµε πια να µην ενδιαφερθούµε για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία. ∆ιότι σε αυτά υπάρχουν δυνατότητες σε τοµείς, όπως: ο κινηµατογράφος, τα εικαστικά, η θεατρολογία, η αγωγή λόγου, η υποκριτική, ο κλασικός χορός, ο σύγχρονος χορός και η κίνηση χορού. Όλα αυτά τα γνωστικά αντικείµενα έρχονται να εφοδιάσουν τη γνώµη των παιδιών αλλά και τα κλασικά µαθήµατα µε µία βιωµατική προσέγγιση, όπου η τέχνη είναι και εργαλείο και έργο.

Ποιος µπορεί να ξεχάσει τα λεγόµενα του Фёдор Достоевский, όταν µας αποκαλύπτει ότι η οµορφιά θα σώσει τον κόσµο; Η νοηµοσύνη µας πρέπει να διαχειριστεί τη µη πληρότητα των γνώσεων. Η επιστήµη µαθαίνει από την οµορφιά για να αγγίξει την αλήθεια.

Τα µαθηµατικά, ως µουσική της σιωπής, παραµένουν τεχνική για όσους δεν έχουν γνωρίσει την τέχνη. Κατά συνέπεια, τα Καλλιτεχνικά Σχολεία δεν είναι µόνο µια ειδική περίπτωση, είναι ένα άλλος τρόπος σκέψης πιο αναγεννησιακός για ν’ ανακαλύψουν τον κόσµο, δίχως να περιµένουµε τις δήθεν αποκαλύψεις µιας κοινωνίας της λήθης και της αδιαφορίας. Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία δείχνουν το ρόλο της ανθρωπιάς στην Παιδεία.

Επιμέλεια, πηγή: Νίκος Λυγερός Λόγοι Σοφίας

Κείμενα: Opus of N. Lygeros.org www.lygeros.org
[PDF]Ανθρώπινο όραμα και Καλλιτεχνικά Σχολεία− Τα καλλιτεχνικά σχολεία µπαίνουν στον 6ο χρόνο λειτουργίας, όσο αφορά τον Γέρακα,
λιγότερο για το Ηράκλειο της Κρήτης και ακόµα λιγότερο στη Θεσσαλονίκη στους
Αµπελόκηπους. Στη Θεσσαλονίκη λειτούργησε για πρώτη φορά πέρυσι και είναι λογικό να
µην το γνωρίζουν πολλά άτοµα. Το πιο γνωστό είναι στο Γέρακα και µετά έρχεται η
Κρήτη, όπου υπάρχει το Γυµνάσιο και µετά το Λύκειο. Φέτος για πρώτη φορά στο Γέρακα
θα φτάσουν τα παιδιά στην Γ’ Λυκείου.

− Ποιος ήταν ο σκοπός των Καλλιτεχνικών Σχολείων και ποια η ανάγκη που ώθησε το
Υπουργείο Παιδείας να λειτουργήσει τα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

− Νοµίζω ότι είναι µια ανάγκη αναµενόµενη για µία κοινωνία. Απλώς, πρέπει να δούµε και
πιο συγκεκριµένα για ποιο πράγµα µιλάµε. Πρόκειται για µαθήµατα, όπως είναι ο χορός, το
θέατρο, ο κινηµατογράφος και τα εικαστικά. Εµείς ως Επιτροπή ασχολούµαστε µε τα 3
πρώτα, διότι η επιλογή του εικαστικού τοµέα γίνεται µέσω ΑΣΕΠ. Άρα, αυτό συµπίπτει µε
την ανάγκη που έχουµε και στο θέατρο ότι σε αυτό τον τοµέα είναι πιο δύσκολο να έχουµε
µία πιο κλασική εντελώς παιδεία, διότι είναι πιο δύσκολος και ο τοµέας. Το σύστηµα των
εκτάκτων µάς επιτρέπει να έχουµε κάθε χρονιά νέα πράγµατα, νέους καλλιτέχνες που
θέλουν να διδάξουν στα παιδιά.

− Άρα µιλάµε για κάποια σχολεία στα οποία παρέχεται και η κλασική – γενική παιδεία αλλά
και διδάσκονται και κάποια άλλα καλλιτεχνικά µαθήµατα.

− Έχουν ακριβώς την ίδια γενική παιδεία και γι’ αυτό στις Πανελλήνιες θα κάνουν τα ίδια
µαθήµατα αλλά έχουν επιπλέον τα καλλιτεχνικά. ∆εν είναι εις βάρος άλλων κλασικών
µαθηµάτων. Είναι ένα εµπλουτισµός των µαθηµάτων κι εµείς το βλέπουµε πολύ θετικά.

− Πώς γίνεται η επιλογή από τη µία των καθηγητών που θα διδάξουν στα Καλλιτεχνικά
σχολεία και από την άλλη των µαθητών που θα παρακολουθήσουν το πρόγραµµα
µαθηµάτων των Καλλιτεχνικών Σχολείων.

− Ας ξεκινήσουµε µε το πιο απλό, αυτό που κάνουµε τώρα εµείς, δηλαδή είναι οι καθηγητές.
Υπάρχει µια εγκύκλιος που καθορίζει πώς λειτουργεί η µοριοδότηση. Αυτή η µοριοδότηση
δηµιουργείται από την ίδια την Επιτροπή. Εµείς είµαστε η Τρίτη Επιτροπή. Οι Επιτροπές
λειτουργούν ανά τριετία. Και εµείς λειτουργούµε µε την προηγούµενη εγκύκλιο. Το
προαπαιτούµενο είναι βέβαια να έχει πτυχίο. Και µετά τα µόρια είναι αν έχει διδάξει σε
ΙΕΚ, σε ∆ηµοτικά Σχολεία, αν έχει διδάξει στο Καλλιτεχνικό. Όλα αυτά τα µόρια
αθροίζονται. Γίνεται λοιπόν ένας πρώτος πίνακας, ο οποίος δεν είναι τελικός. Υπάρχει µία
εβδοµάδα για τις ενστάσεις, αν υπάρχει κάτι που πρέπει να τροποποιηθεί και µετά
µπορούµε να περάσουµε στη φάση των συνεντεύξεων που εκεί µπορούµε να βάλουµε από 0
ως 10 µόρια, πράγµα το οποίο τροποποιεί τον τελικό πίνακα για την επιλογή αλλά και εµάς
µας επιτρέπει να δούµε τους υποψήφιους πραγµατικά στο χώρο τους και να µας εξηγήσουν
πώς κάνουν το µάθηµά τους. Και αυτός είναι ο σκοπός που ερχόµαστε εδώ. Μας δίνει µια σφαιρική εικόνα των υποψηφίων και τους επιλέγουµε. Γίνεται µια εισήγηση και µετά από
την ∆ευτεροβάθµια ακολουθείται η εισήγηση και διδάσκουν για ένα χρόνο στο
Καλλιτεχνικό Σχολείο που έχουν κάνει την αίτηση.

− Είναι ετήσια η σύµβαση που κάνουν οι εκπαιδευτικοί µε τα Καλλιτεχνικά Σχολεία έτσι
ώστε και να υπάρχει και ανανέωση και στο προσωπικό αλλά βέβαια και νέοι άνθρωποι που
θέλουν να δουλέψουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους να έχουν αυτή τη δυνατότητα.

− Όπως καταλαβαίνετε, αν η Επιτροπή λειτουργεί για τρία χρόνια, τους υποψήφιους που
είδαµε φέτος θα τους ξαναδούµε και του χρόνου, θα ξέρουµε τι έχουν κάνει στο ενδιάµεσο.
Γιατί είναι πολύ σηµαντικό να έχουν κάνει και σεµινάρια µε γνωστούς καθηγητές, ο
καθένας στον τοµέα του και αν εξελίσσονται, γιατί δεν µπορούµε να τους παίρνουµε επειδή
απλώς τελείωσαν πριν 10 χρόνια µία σχολή και δεν έχουν κάνει τίποτα. Το άλλο σηµαντικό,
όπως µιλάµε για καλλιτέχνες, είναι σε ποιες παραστάσεις συµµετέχουν. Αυτό είναι το
καλλιτεχνικό κοµµάτι της µοριοδότησης και το συγγραφικό τους έργο. Γιατί µερικοί από
αυτούς µπορεί να έχουν γράψει παραµύθια, θεατρικά ή να έχουν συνθέσει. Όλα αυτά τα
βάζουµε µαζί και γίνεται η επιλογή των καθηγητών. Το θέατρο το διαχωρίζουµε σε 3
τοµείς: τη δραµατολογία, την αγωγή λόγου και την υποκριτική.

- Κύριε Λυγερέ, να περάσουµε τώρα και στους µαθητές. Πώς γίνεται η επιλογή τους;

- Εµείς ως επιτροπή διορίζουµε επιτροπές στα 3 ανάλογα σχολεία και εκεί θα επιλεχθούν µε
βάση συγκεκριµένα κριτήρια. Για παράδειγµα ένα ποίηµα µία απαγγελία και έναν
αυτοσχεδιασµό για το θέατρο και ανάλογα και στους άλλους τοµείς. Σε γενικό πλαίσιο,
είναι µία επιτροπή που εξετάζει τα παιδιά µε αυτά τα κριτήρια, γίνεται µία κατάταξη και ο
τρόπος που επιλέγονται είναι µε τη σειρά, µπαίνουν ας πούµε τα πρώτα 25.
- Μάλιστα. Είναι λίγα τα παιδιά που παρακολουθούν αυτά τα µαθήµατα. Ουσιαστικά µία
τάξη. Σωστά;

- Αυτό είναι πολύ σηµαντικό γιατί όπως καταλαβαίνετε µιλάµε για τεχνικά πράγµατα, άρα
όταν πρέπει να κάνουµε θέατρο, πέντε παιδιά είναι ήδη πολλά και µετά τα χωρίζουµε ακόµα
και στον χορό αυτό. Το ανάλογο είναι ότι µετά χωρίζονται και οι καθηγητές και µπορεί να
έχουµε δύο ή τρεις καθηγητές για την ίδια τάξη, για να µπορέσουµε να έχουµε µια
ολοκληρωµένη εκπαίδευση, κάτι το ειδικό.

- Κύριε Λυγερέ, εγώ τώρα να υποθέσω ότι σκοπός του Υπουργείου είναι να υπάρξουν τέτοια
σχολεία σε όλη την Ελλάδα; Γιατί εγώ το θεωρώ «άδικο» να είναι 3 πόλεις να έχουν το
προνόµιο να χαίρονται τη λειτουργία των καλλιτεχνικών σχολείων. ∆εν υπάρχουν παιδιά
που ενδιαφέρονται για τα καλλιτεχνικά σχολεία και τα καλλιτεχνικά µόνο στη
Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και το Ηράκλειο.

- Μην το παίρνετε µόνο από την πλευρά του Υπουργείου. Το θέµα άπτεται και σε
προσωπικές πρωτοβουλίες. Τι θέλω να πω µε αυτό; Θα δηµιουργηθεί και ένα άλλο σχολείο
στο Αιγάλεω. Μία από τις ιδέες της επιτροπής είναι να υπάρχει ένα σχολείο σχεδόν σε κάθε
περιφέρεια, άρα µιλάµε για 13. Ας µιλήσουµε όµως συγκεκριµένα για τη Θράκη. Ξέρετε τη σχέση µου µε τη Θράκη, γι’ αυτό και θεωρώ µια πολύ καλή ιδέα να υπάρξει ένα
καλλιτεχνικό σχολείο στη Θράκη. Μπορεί να είναι στην Κοµοτηνή, την Αλεξανδρούπολη ή
την Ξάνθη αλλά έτσι όπως είναι ο κεντρικός χώρος στην Κοµοτηνή θα µπορούσε να
υπάρξει ένα καλλιτεχνικό σχολείο που θα αρχίζαµε πρώτα από το γυµνάσιο και σιγά-σιγά
θα αναπτύσσεται στο Λύκειο, γιατί όλη η ιδέα είναι να έχουµε µία εξαετία. Υπάρχει όµως
µία αίτηση από την Κοµοτηνή; Υπάρχει µία αίτηση από την Νοµαρχία στο Υπουργείο που
να λέει ότι εµείς θέλουµε να προτείνουµε αυτό; Για να καταλάβετε, αυτό που είναι πολύ
πρόσφατο µε τη Θεσσαλονίκη, µας έγινε µία πρόταση πέρσι και µέσω της Νοµαρχίας που
βοήθησε και µάλιστα µπορώ να σας πω ότι πέτυχαν να έχουν ένα σχολείο πρότυπο. Και το
Υπουργείο και η επιτροπή είναι πολύ ανοιχτοί, απλώς υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές από
τον Ο.Σ.Κ. και το Υπουργείο για το πώς µπορούµε να τα επανδρώσουµε, διότι µην ξεχνάτε
ότι είναι ολοήµερα, άρα υπάρχουν και αυτές οι δυσκολίες. Αλλά αυτό που θέλω να
επισηµάνω είναι ότι πρέπει να υπάρξει και µία πρωτοβουλία από την πόλη.

- Άρα εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι τοπικοί φορείς πρέπει να ενεργοποιηθούν, είτε αυτοί λέγονται ∆ήµος, Νοµαρχία ή Β/θµια Εκπαίδευση, ώστε να κινητοποιηθούν να έρθουν σε επαφή µε τους υπεύθυνους του Υπουργείου.

- Μπορούν να έρθουν σε επαφή και µαζί µου. Όπως είπα η σχέση µου µε τη Θράκη είναι
δεδοµένη. Μπορείτε να φανταστείτε ότι εφόσον εµείς τώρα αναλάβαµε τη σκυτάλη για 3
χρόνια, από την πλευρά µου είµαι όχι µόνο ανοιχτός, αλλά θα δώσω και ιδέες – ούτως ή
άλλως αυτό που κάνουµε τώρα είναι µια επαφή τέτοιου τύπου- και να δούµε αν υπάρχουν
τοπικά φορείς που το θέλουν, έτσι ώστε να υλοποιηθεί σχετικά σύντοµα ως project και να
δώσει µία ζωή, γιατί θεωρώ ότι είναι άδικο τα παιδιά της Θράκης, γενικά, να µην µπορούν
να πάνε σε κανένα σχολείο και να πηγαίνουν στην Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα. ∆εν θα
µπορούσε για όλη τη Θράκη να υπάρχει το ανάλογο;

- Είναι, ξέρετε πολύ βασικό, γιατί µιλώντας ως µαθήτρια της Θράκης πριν πολλά χρόνια, εδώ
στην Κοµοτηνή δεν έχουµε την δυνατότητα να παρακολουθούµε εκδηλώσεις και θεατρικές
παρατάσεις πολύ συχνά. Ας προσφέρουµε τουλάχιστον σε αυτούς τους µαθητές την επαφή
µε το θέατρο µέσα από το σχολείο.

- Ακριβώς. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι αυτά τα παιδιά παν συστηµατικά στα
µουσεία, πάνε σε παραστάσεις, θα τα φέρουµε υλικό που θα δουν παραστάσεις
βιντεοσκοπηµένες και από το εξωτερικό για να µπορέσουν να συγκρίνουν την ερµηνεία και
στο χορό το ίδιο. Υπάρχει όλος αυτός ο θεσµός που µπορεί να βοηθήσει τα παιδιά. Και να
µην ξεχνάµε ότι υπάρχουν παιδιά µε ταλέντο και είµαστε σε χώρους καλλιτεχνικούς που
είναι λίγο πιο δύσκολοι σε σχέση µε άλλους. Ας πούµε, παίρνω ένα αγόρι στον χορό. Είναι
δύσκολο να ασχοληθεί µε τον χορό αν δεν υπάρχει καθόλου σχολείο που να βοηθάει. Γιατί
παραδοσιακά η κοινωνία της Ελλάδας έχει µία άλλη άποψη για το χορό και τους άνδρες. Γι’
αυτό βλέπουµε ότι ακόµα και στα καλλιτεχνικά σχολεία οι τάξεις είναι επανδρωµένες πολύ
περισσότερο στα θεατρικά και λιγότερο στον χορό, αλλά αυτό είναι αναµενόµενο διότι είναι
η αντανάκλαση της κοινωνίας. Όταν όµως σιγά-σιγά και µε την πάροδο του χρόνου,
δηµιουργηθούν τα σχολεία, βλέπουµε να αλλάζει και η σύσταση των µαθητών. ∆ιότι βλέπουν και τα άλλα παιδιά να πηγαίνουν και θέλουν και αυτά. Και οι γονείς βλέπουν ότι
είναι ένα ολοκληρωµένο σχολείο, ολοήµερο και προσφέρει και επιπλέον καλλιτεχνικές
δραστηριότητες πράγµα που είναι πολύ σηµαντικό αν θέλουµε τα παιδιά να έχουν µία
σφαιρική εικόνα.

- Έτσι είναι. Ας µη ξεχνάµε, κύριε Λυγερέ, ότι και στη αρχαία Ελλάδα κατ’ αυτόν τον τρόπο
µορφώνονται. Η µόρφωση περιελάµβανε και άθληση και τέχνες και µαθήµατα.
- Και το ξέρετε πολύ καλά εσείς διότι είστε του τοµέα, το θέατρο προσφέρει δυνατότητες και σε θέµατα διδακτικής. ∆ηλαδή, ένας πιο ολοκληρωµένος παιδαγωγός έχοντας
παρακολουθήσει µαθήµατα θεάτρου, θα βοηθήσει περισσότερο τα παιδιά, άσχετα αν δεν
είναι ο ίδιος ηθοποιός. ∆ηλαδή, θα έχει αυτή την παιδεία της οµαδικότητας, του πώς να
λειτουργεί ο ένας µε τον άλλον, τον συνάνθρωπο και αυτό είναι που εµείς θεωρούµε πολύ
σηµαντικό και δεν υπάρχει στα άλλα κανονικά σχολεία. Και είναι λογικό βέβαια.

- Να ευχηθούµε ότι αυτός ο θεσµός των καλλιτεχνικών σχολείων θα επεκταθεί, θα
δηµιουργηθούν και άλλα καλλιτεχνικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, γιατί η επαφή µε την
τέχνη δηµιουργεί ευαίσθητους ανθρώπους, µε καλά κριτήρια, ανθρώπους µε κριτική µατιά.

- Το άλλο που πρέπει να σας πω είναι ότι πρέπει να χρησιµοποιούµε και τις συγκυρίες και
είναι µερικά πράγµατα που λειτουργούν σε δεδοµένα χρονικά περιθώρια. Νοµίζω ότι είναι
καλό το πλαίσιο στη Θράκη, δεν θα πω τίποτα περισσότερο, για να σκεφτεί να πάρει
πρωτοβουλίες για αυτό το θέµα που µπορεί να γίνει σχετικά γρήγορα για τους ανάλογους
λόγους.

- Σας ευχαριστούµε πολύ, καλή συνέχεια στο έργο σας και περισσότερα ελπίζω να πούµε στο στούντιο όταν θα έρθετε στην Κοµοτηνή. Να ‘στε καλά. Καλή σας ηµέρα.

YG: Ο Ν. Λυγερός είναι Πρόεδρος της επιτροπής Καλλιτεχνικών σχολείων
http://www.art-school.gr/photos/diafora/tipos/sinenteuksi_ligerou.pdf
Δείτε σχετικά: