Το έργο του δασκάλου: τελειώνουν τα παιδιά από το σχολείο και μετά τι;

Σ. Ντρέκου: Το Έργο του Δασκάλου Ν. Λυγερού

Σ. Ντρέκου: Το Έργο του Δασκάλου Ν. Λυγερού 
«Τελειώνουν τα παιδιά από το σχολείο και μετά τι;»

Το καθημερινό Έργο του Δασκάλου Νίκου Λυγερού αγαπητοί αναγνώστες, είναι σχολείο. Ένα σχολείο με την ουσιαστική έννοια της γνώσης. Οι γνώσεις αποτελούν το πρώτο πρίσμα της επιστήμης με το οποίο ασχολείται η μελέτη που θα οδηγήσει στην ερμηνεία τους. «Μία εκπαίδευση πραγματικά διδακτική οφείλει να περιλαμβάνει μία ευρετική προσέγγιση. Ωστόσο, η απλή επικοινωνία με την έρευνα, ακόμη και αν είναι αποτελεσματική, δεν επαρκεί˙ διότι ένας ερευνητής δίχως φιλοσοφικό κεντρικό άξονα που στηρίζει τη δομή, δεν είναι παρά μόνο ένα αμάλγαμα γνώσεων.» Αφύπνιση του γένους του Ελληνισμού, των ιδεών και των πανανθρώπινων αξιών, το λέω εγώ.

Σοφία Ντρέκου

Το τοπολογικό σχολείο - Ν. Λυγερός
Πρόταση - Ν. Λυγερός
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: 
"Τελειώνουν τα παιδιά το σχολείο και μετά τι;