Άνθρωπος και Επιστήμη: Ιδέες περί του Homo Scientis - Ν. Λυγερός

Homo Scientis - Ν. Λυγερός

Homo Scientis - Ν. Λυγερός
Μετάφραση: Σάνη Καπράγκου
Επιμέλεια: Σοφία Ντρέκου

Περίληψη: Η ανικανότητα της φιλοσοφίας ως γνωσιολογικού εργαλείου οδηγεί σε μία κριτική της κατάστασης του ανθρώπου και η αναδιάρθρωση της οντολογίας του τελευταίου τούτου εισάγει δύο νέους όρους: ΑΝΘΡΩΠΟΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Η θεμελιώδης σχέση ανάμεσά τους, η οποία καταδεικνύεται από τη ερμηνεία του ενδιαφέροντος και κυρίως από την ανάγκη για τον ΑΝΘΡΩΠΟ να γνωρίζει την ΕΠΙΣΤΗΜΗ, θα συμπληρωθεί από τα πρώτα επιστημονικά αποτελέσματα, την ιδέα του υπολογιστή και μια... Διαβάστε περισσότερα »