Περί Αποστολής και οι Αποστολές του Ν. Λυγερού στον Κόσμο by N. Lygeros all world missions videos


Κάθε αποστολή μάς εμπλουτίζει
διότι ενισχύει το συνολικό έργο
έτσι αλλάζει κι εμάς
αφού βλέπουμε διαφορετικά
την ουσία του κόσμου
κι αντιλαμβανόμαστε βαθύτερα
την υπερδομή της Ανθρωπότητας.

Καταγραφή podcast #72: Περί Αποστολής

Σε αυτό το podcast θέλουμε να ασχοληθούμε με την έννοια της αποστολής. Έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι αποστολή είναι απλώς μία κίνηση που γίνεται από ένα μέρος σ’ ένα άλλο και στο τέλος, όταν έχει εκτελεστεί αυτή η αποστολή, υπάρχει μία αλλαγή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το τέλος της αποστολής είναι η πράξη. Όταν όμως το ερμηνεύουμε πιο χριστιανικά, καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά η αποστολή έχει μέσα της μία ιδέα. Η πρώτη έχει μια μνήμη μέλλοντος. Αυτός που κάνει την αποστολή ξέρει πως είναι ...» Διαβάστε περισσότερα »