Παρασκευή, Ιουλίου 19

Ιούλιος ο μήνας του ζεόλιθου - Articles & Analyses Zéolithe of N. Lygeros - Στον κόσμο του Ζεόλιθου


Ζεόλιθος (ενημέρωση) Articles & Analyses Zéolithe 
N. LygerosΕπιμέλεια/Αφιέρωμα: Σοφία Ντρέκου

Ιούλιος 2014: η αρχή του ελληνικού ζεόλιθου - Ν. Λυγερός

Ο Ιούλιος 2014 είναι τελικά ο μήνας και το έτος του ελληνικού ζεόλιθου. Μετά από ένα μακρόχρονο αγώνα για τον ελληνικό ζεόλιθο βλέπουμε τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής έδωσε την έγκρισή του για την τεχνική μελέτη έρευνας βιομηχανικού ορυκτού, συγκεκριμένα του ζεόλιθου, σε έκταση 99,161 στρεμμάτων στη θέση «ΚΟΚΚΑΛΟ» των Πετρωτών, του δήμου Ορεστιάδας, νομού Έβρου, της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.669/77.

Αυτή η έγκριση έχει χορηγηθεί με εντολή του Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ Ασημάκη Παπαγεωργίου που είχε ενημερωθεί για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του ζεόλιθου και για τις δυνατότητες του ελληνικού ζεόλιθου τον Οκτώβριο του 2013 μέσω του πλαισίου των στρατηγικών αποθεμάτων της Ελλάδας. 
Έτσι από εκείνη την στιγμή είχε εις γνώση του όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσει το θέμα του ζεόλιθου. Τώρα είναι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης που υπέγραψε αυτή την έγκριση. Το πιο σημαντικό αυτής της απόφασης είναι ότι η Ελλάδα ξεκινά επίσημα τις έρευνες για τον ζεόλιθο και στη συνέχεια την εξόρυξη που περιμένει εδώ και χρόνια ο ελληνικός λαός. Αυτή η αλλαγή φάσης θα προκαλέσει μια σειρά από οικονομικές επιπτώσεις και βέβαια θα ενεργοποιήσει νέες δραστηριότητες στη Θράκη μας.

Έτσι ο ελληνικός ζεόλιθος θα μπει έμπρακτα στη ζωή μας για να βοηθήσει και τον τομέα της γεωργίας αλλά και της κτηνοτροφίας με τις βελτιώσεις και την αύξηση παραγωγής που επιτρέπει η στρατηγική του χρήση. 15809
Τα θαύματα του ζεόλιθου Ν. Λυγερός

Τα θαύματα του ζεόλιθου δεν είναι ανάγκη να τα πιστέψεις 
αρκεί να τα ζήσεις μαζί με το έργο και να δεις τη χαρά 
των μικρών ανθρώπων όταν τον βλέπουν να χιονίζει πάνω τους 
και να μπορούν να τον βάλουν στη γη μας, στα δέντρα μας
ενώ αρχικά δεν ήξεραν τι ήταν κι εσύ δεν τολμούσες
να ζήσεις ελεύθερα μια ύπαρξη χωρίς ιστορία.


Στον κόσμο του Ζεόλιθου

Στον κόσμο του ζεόλιθου δεν υπάρχουν μόνο εκθέματα αλλά το πράσινο της γης που περιμένει σιωπηλά κάτω από τους λόφους όπου κάθε πέτρα γεμάτη κρυστάλλους θέλει να βοηθήσει την πατρίδα μας γι' αυτό πρέπει κι εσύ να παλέψεις μαζί μας αν αγαπάς πραγματικά τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον, για τον αγώνα μας.


    1. ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δηλ.ΝΙΚΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ

     ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΑΙΩΝΑ δηλ.ΝΙΚΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ Ζεολιθος.    2. TV10 - Ο Νίκος Λυγερός μιλάει για το ζεόλιθο (13-2-2014)

     Ένας από τους 50 εξυπνότερους ανθρώπους του πλανήτη, με δείκτη νοημοσύνης 189(!) φιλοξενείται στην Τηλεόραση... 

   Ο ελληνικός φυσικός ζεόλιθος έχει την ικανότητα δέσμευσης βακτηρίων, αερίων, ανόργανων, οργανικών και οργανομεταλλικών ενώσεων, ρυθμίζει προς το ουδέτερο το ph των υδάτων και εμπλουτίζει τα ύδατα με οξυγόνο. Η ορυκτολογική σύσταση και οι φυσικοχημικές ιδιότητες καθιστούν τον ελληνικό φυσικό ζεόλιθο το καταλληλότερο υλικό για πολυάριθμες και πολύμορφες περιβαλλοντικές, βιομηχανικές, κτηνοτροφικές και αγροτικές εφαρμογές. (Ελληνικός Ζεόλιθος)   ★ Με αυτές τις υπογραφές του ελληνικού λαού θέλουμε να αναδείξουμε την αναγκαιότητα του ελληνικού Ζεόλιθου για να παρθεί επιτέλους η πολιτική απόφαση της εξόρυξής του στη Θράκη μας, όπου υπάρχει σε αφθονία, διότι αποτελεί για την πατρίδα μας ένα στρατηγικό στόχο που δίνει οικονομικές προοπτικές ενώ παράλληλα σέβεται απολύτως τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Η αξιοποίησή του ελληνικού Ζεόλιθου θα έχει εφαρμογές στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας και της φαρμακευτικής. Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να βοηθήσει και αυτός όπως η ΑΟΖ την ελληνική οικονομία.

   ★ By these signatures of the Greek people we want to display the necessity of Greek Zeolith, so that there will at last be a political decision on its mining in our Thrace, where it exists in abundance; because for our country it constitutes a strategic aim offering economic prospects while in parallel absolutely respecting the people and environment. Exploitation of the Greek zeolith will be applied in sectors such as agriculture, livestock farming, environment, industry and pharmaceutics. Thus, it is high time it helped the Greek economy as much as the Exclusive Economic Zone.

   ★ Avec ces signatures du peuple grec, nous voulons mettre en exergue la nécessité de la zéolithe grecque pour que soit enfin prise la décision politique de son exploitation dans notre Thrace où elle existe en abondance car elle constitue pour notre patrie un objectif stratégique qui offre des perspectives économiques tout en respectant parallèlement les hommes et l’environnement. La mise en valeur de la zéolithe grecque aura des applications dans les domaines de l’agriculture, l’élevage, de l’environnement, de l’industrie et de la pharmaceutique, il est temps donc, qu’elle aide elle aussi, comme la ZEE, l’économie grecque.

   ★ A través de estas firmas del pueblo griego queremos resaltar la necesidad de la Zeolita Griega para que la decisión política de explotación en la región de nuestra Tracia por fin sea tomada, ya que la misma es abundante y además es para nuestro país un objetivo estratégico que ofrece perspectivas económicas y al mismo tiempo respeta totalmente a las personas y al medio ambiente. La explotación de la Zeolita Griega tendrá aplicaciones en los campos de agricultura, ganadería, medio ambiente, la industria y los productos farmacéuticos. Ha llegado la hora para que la Zeolita ayude, como la ZEE, a la economía griega.

   ★ С данными подписями греческого народа мы хотим подчеркнуть необходимость греческого цеолита, чтобы, наконец, было принято политическое решение о его добыче в нашей Фракии, где цеолит существует в изобилии, так как он составляет для нашей родины стратегическую цель, которая обеспечивает экономические перспективы, параллельно уважая людей и окружающую среду. Использование греческого цеолита будет применяться в области сельского хозяйства, животноводства, окружающей среды, промышленности и фармацевтики. Итак, настало время чтобы он помог, как и ИЭЗ, греческой экономике.

   ★ Con queste firme del popolo greco, noi vogliamo mettere in evidenza lanecessità della Zeolite greca affinché sia finalmente presa ladecisione politica della sua estrazione nella nostra Tracia ove ce n'èin abbondanza poiché costituisce per la nostra patria un obbiettivostrategico che offre delle prospettive economiche rispettandoparallelamente sia gli uomini che l'ambiente. Lo sfruttamento dellazeolite greca avrà delle applicazioni nel campo dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'ambiente, dell'industria e della farmaceutica.E' tempo dunque, che anche la zeolite aiuti come la ZEE l'economia greca.

   Sponsor
   ellinikos.zeolithos@gmail.com

   LinksΖεολιθικές πατάτες

Ζεολιθικές πατάτες μαζέψαμε για πρώτη φορά 
στο νησί των Αγίων για να ζήσουμε μαζί το θαύμα 
της φύσης που δεν περίμενε κανένας άλλος 
εκτός από εμάς γιατί δεν είχαν δει ποτέ 
στη ζωή τους ότι η πέτρα μπορεί να βοηθήσει 
την πατρίδα μας για το μέλλον της ιστορίας 
που γράφουμε με τα χέρια μας 
αφού δίνουμε ζωή στο λαό.

Ζεολιθικές πατάτες
Ο όρος ζεόλιθος επινοήθηκε το 1756 από τον Σουηδό ορυκτολόγο Axel Fredrik Cronstedt, ο οποίος παρατήρησε ότι κατά την ταχεία θέρμανση του ορυκτού stilbite, παράγονται μεγάλες ποσότητες ατμού από το νερό, οι οποίες απορροφούνται από το ορυκτό.

Οι φυσικοί ζεόλιθοι σχηματίζονται όταν ηφαιστειακά πετρώματα και στρώματα τέφρας αντιδρούν με αλκαλικά υπόγεια νερά. Eίναι μικροπορώδη, αργιλλοπυριτικά ορυκτά τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως ως εμπορικά προσροφητικά.

Ο Ζεόλιθος ως στρατηγικός στόχος
Σε μία Θράκη όπου όλοι πιστεύουν ότι τίποτα πια δεν είναι δυναμικό κι ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική στα τοπικά δεδομένα, θέλαμε να προτείνουμε επιπλέον από άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το Μουσείο Καραθεοδωρή ή το Μέγαρο Μουσικής, και τον στρατηγικό στόχο του Ζεόλιθου.


Τεχνικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης του Ζεόλιθου
Για να μην υπάρξει πλαίσιο σύγκρισης με οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση είναι καλό να γνωρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εξόρυξης του ζεόλιθου στη Θράκη, αφού τώρα είναι γνωστό ότι όλοι οι φορείς ξέρουν ότι πρέπει να προχωρήσει και μάλιστα δυναμικά.

Το κρυφό μέρος

Υπογραφές για τον ελληνικό ζεόλιθο
Με αυτές τις υπογραφές του ελληνικού λαού θέλουμε να αναδείξουμε την αναγκαιότητα του ελληνικού ζεολίθου για να παρθεί επιτέλους η πολιτική απόφαση της εξόρυξής του στη Θράκη μας, όπου υπάρχει σε αφθονία, διότι αποτελεί για την πατρίδα μας...


Στον κόσμο του ζεολίθου


Ο ζεόλιθος και η αλλαγή φάσης
Αν δεν έχεις δει ποτέ το μέγεθος του κοιτάσματος του ζεόλιθου στα Πετρωτά της Θράκης, δεν μπορείς να καταλάβεις τα πραγματικά δεδομένα του προβλήματος της μη αξιοποίησης αυτού του ορυκτού για την πατρίδα μας...


1000 υπογραφές για τον Ζεόλιθο. (Dessin).


2000 υπογραφές για τον Ζεόλιθο (Dessin)

Ελληνική ΑΟΖ και ελληνικός Ζεόλιθος
Αν και τα μεγέθη είναι ριζικά διαφορετικά, η προσφορά που παρέχουν η ελληνική ΑΟΖ και ο ελληνικός ζεόλιθος στην πατρίδα μας είναι εξίσου σημαντικές, διότι και στις δύο περιπτώσεις ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος του δίχως να έχει ανάγκη να ζητιανέψει από κανένα...


Η στρατηγική της ΑΟΖ και του Ζεόλιθου


Ζεόλιθος 3000. (Dessin)

Ο ζεόλιθος ως μοριακό κόσκινο
Ενώ όλοι ξέρουμε την έννοια του κόσκινου και πόσο χρήσιμο είναι σε καθημερινή βάση, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ο ζεόλιθος αν είναι τόσο πολύτιμος, είναι λόγω αυτής της ιδιότητας αλλά σε μοριακό επίπεδο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ενώ τον αντιμετωπίζουμε ως ένα συμβατικό πέτρωμα, ο ζεόλιθος είναι ένα από τα καλύτερα μοριακά κόσκινα που μπορούμε να βρούμε στη φύση χωρίς να γίνει στην ουσία καμία άλλη παρέμβαση εκτός από την εξόρυξη...


4000 υπογραφές για τον Ζεόλιθο (Dessin)

Εκστρατεία ζεόλιθου στην ελληνική ΑΟΖ
Τώρα που όλος ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει την αξία της ελληνικής ΑΟΖ, πρέπει να περάσουμε και στο στάδιο της υποστήριξής της σε πρακτικό επίπεδο. Η ΑΟΖ δεν είναι φτιαγμένη μόνο για το θέμα των υδρογονανθράκων, έχει μεγάλη σημασία γενικότερα για τους ανθρώπους μας και για την πατρίδα μας.

5000 υπογραφές για τον Ζεόλιθο (Dessin)

Η εμφάνιση του ζεόλιθου
Η εμφάνιση του ζεόλιθου στα πιο απίθανα σημεία μας αποδεικνύει...

Η εκστρατεία του ζεόλιθου
Εκτός από τη Θράκη που γνωρίζει την αξία του ζεόλιθου λόγω εν δυνάμει παραγωγής, βλέπουμε ότι άλλες περιοχές της Ελλάδας ανακαλύπτουν επί του πρακτέου τα οφέλη του. Στη Μακεδονία έχουν γίνει ήδη πολλά πειράματα σε αγροκτήματα και όχι μόνο σε εργαστήρια που αποδεικνύουν την αύξηση της παραγωγικότητας...

Ο ζεόλιθος της δικαιοσύνης
Σε όσους θέλουν μέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών να μπλοκάρουν τον ελληνικό ζεόλιθο για να διατηρήσουν μερικά προνόμια και μονοπώλιο που καταπατά τα δικαιώματα της Ελλάδας και των Ελλήνων, θέλουμε να υπενθυμίσουμε διακριτικά βέβαια την επανάσταση του Ghandi ενάντια στο μονοπώλιο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας...

Ζεόλιθος και πετροχημεία
Ο ζεόλιθος λειτουργεί βασικά ως φίλτρο για πολλές εφαρμογές αλλά όχι μόνο. Οι ιδιότητές του, του επιτρέπουν να μετατραπεί και σε καταλυτικό στοιχείο, όπως το αποδεικνύει η πετροχημεία. Ο ζεόλιθος σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις...

Η ζεολιθική περίοδος
Η ζεολιθική περίοδος άρχισε ξαφνικά όταν οι άνθρωποι..

Ο ζεόλιθος και νέα μέθοδος ξήρανσης τροφίμων
Η λυοφιλίωση ως μέθοδος ξήρανσης των τροφίμων, συνίσταται στην κατάψυξη του υπό ξήρανση υλικού και κατόπιν την εξάχνωση του σχηματισθέντος πάγου μέσα στο κατεψυγμένο υλικό, ώστε να παραχθεί το αφυδατωμένο προϊόν...

Η πατρίδα μας θέλει ζεόλιθο

Η βάρβαρη καταπάτηση και η ελληνική απελευθέρωση
Όταν εξετάζουμε αντικειμενικά αυτήν την περίοδο τα δεδομένα που επικρατούν στην πατρίδα μας, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν προοπτικές σε στρατηγικό επίπεδο αρκεί να βλέπουμε και τα ανάλογα νοητικά σχήματα σε βάθος χρόνου...

Ζεόλιθο επί του πρακτέου

Όταν μαζέψαμε τον ζεόλιθο

ΑΟΖ, Καστελλόριζο και Ζεόλιθος
Αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε το Καστελλόριζο και να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί από την ήδη πλούσια αποστολή καρτών, μπορούμε να στείλουμε ζεόλιθο, για να προωθήσουμε την όλη προσπάθεια αξιοποίησης του νησιού και μάλιστα σε αναλογικό πλαίσιο. Όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι το νερό στο νησί...

Zeolite and Relaxation

Faujasite structure of zeolite Y. (Feutre sur papier blanc grain moyen A5, 21x14,8)

Four positions and Zeolite. (Feutre sur papier blanc grain moyen A5, 21x14,8)

Ο ζεόλιθος στο Καστελλόριζο
Ο ζεόλιθος στο Καστελλόριζο δεν είναι πια ένα όραμα αλλά μια πραγματικότητα, η οποία υλοποιήθηκε χάρη στη δραστηριότητα του Σχολείου. Επί του πρακτέου, μέσω της πρόσκλησης της δασκάλας Χρύσας Χαρισμαΐδου μπορέσαμε να μάθουμε στα παιδιά του δημοτικού αλλά και του νηπιαγωγείου πώς να χρησιμοποιήσουν ζεόλιθο για τα φυτά...

Γαλανόλευκη μονάδα
- Θέλουμε απέραντο γαλάζιο. - Κι έχουμε λευκή πέτρα. - Τι περιμένουμε λοιπόν;...

Η δυναμική του ζεόλιθου
Η δυναμική του ζεόλιθου προχωρά το όλο θέμα κάθε φορά και ένα επίπεδο παραπάνω. Τελειώσαμε επιτέλους με τις δικαστικές αποφάσεις και τώρα περάσαμε και στη νέα απόφαση της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας που επιτρέπει πια ν' αγγίξουμε το τελευταίο στάδιο, δηλαδή την απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, ο οποίος είναι ο αρμόδιος για το θέμα της εξόρυξης του ζεόλιθου. Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι στρατηγικής σημασίας...

Ο ζεόλιθος της Ελλάδας
Ο ζεόλιθος της Ελλάδας γίνεται σιγά σιγά μια πραγματικότητα κι αν μερικοί δεν το αντιλαμβάνονται, δεν έχει μεγάλη σημασία, διότι τα πράγματα αλλάζουν και θα το δουν με τα μάτια τους αφού αλλάξουν τα δεδομένα. Με την πάροδο του χρόνου η Ελλάδα ενημερώνεται για την αξία του ζεόλιθου της Θράκης κι από την Κέρκυρα, στην Κρήτη, στο Καστελλόριζο, στη Ρόδο, στη Μακεδονία και στην Πελοπόννησο...

Ο ελληνικός ζεόλιθος δεν είναι μια νομικίστικη υπόθεση
Ο ελληνικός ζεόλιθος δεν είναι μια νομικίστικη υπόθεση, όπως θεωρούν μερικοί που θέλουν να παραμείνουν ουδέτεροι για ένα θέμα που δεν γνωρίζουν. Ξεχνούν βέβαια ότι όταν παραμένεις ουδέτερος μεταξύ του θύτη και του θύματος, είσαι πάντα με το μέρος του θύτη, γιατί τον αφήνεις να καταπατά τα δικαιώματα του θύματος...

Η αναδίπλωση του Ελληνισμού
Η αναδίπλωση του Ελληνισμού είναι κάθε μέρα και πιο ορατή, αφού έρχεται σε εφαρμογή η υψηλή στρατηγική της ελληνικής ΑΟΖ που αξιοποιεί το απέραντο γαλάζιο. Και οι σύμμαχοί μας και οι εχθροί μας πρέπει τώρα να μας υπολογίζουν μ' ένα διαφορετικό τρόπο που αφήνει πίσω πολλά από αυτά που θεωρούσαμε στο παρελθόν ως δεδομένα που δεν αλλάζουν με τίποτα. Διότι με την ΑΟΖ μας, κάθε νησί μας γίνεται μία γη θάλασσας που έχει άλλη αξία και...

Ο ζεόλιθος σε ατομικό επίπεδο
Αν συνειδητοποιήσουμε τι μπορεί να μας προσφέρει ο ζεόλιθος σε ατομικό επίπεδο θα προχωρούσαμε ακόμα πιο δυναμικά στην εξόρυξη του στην Ελλάδα μας. Αφού είναι δύσκολο να δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε στους άλλους σε φάση κρίσης, θα ήταν καλό ν' ασχοληθούμε σε ατομικό επίπεδο. Ο ζεόλιθος είναι χρήσιμος για τα χωράφια...


Η πατρίδα μας θέλει ζεόλιθο

Η πατρίδα μας θέλει ζεόλιθο και δεν θα περιμένει άλλο
ξέρει ήδη για το αλάτι και ετοιμάζεται ήδη
άρα αν είσαι από αυτούς που καθυστερούν
την αξιοποίησή μας ετοιμάσου να δεχτείς
την αντεπίθεση όλου του Ελληνισμού
διότι είναι απαράδεκτο να υποφέρει ο λαός
ενώ υπάρχει μέλλον και μες στην πράσινη πέτρα
μην τολμήσεις λοιπόν να καταστρέψεις τη γη μας
επειδή νομίζεις ότι έχεις το δικαίωμα γιατί κανείς δεν μπορεί
να σου το δώσει όταν πρόκειται για το μέλλον
όλης της πατρίδας μας.

Νίκος Λυγερός... Ποίηση ....και Λόγοι · Ζεόλιθος Natroliteauvergne

Με τον ζεόλιθο

Με τον ζεόλιθο βοηθάμε από τις δύο πλευρές
και τα περιβαλλοντικά για να μην πληγώσει
η μόλυνση τα παιδιά και τα ίδια τα παιδιά
με την κηπουρική που τους δείχνει
πως μπορεί το καθένα να βοηθήσει τη γη
με τις πράξεις του γι’ αυτό το λόγο
αυτός ο αγώνας είναι τόσο δίκαιος και γι’ αυτό 
πρέπει ν’ αντιστέκεσαι στην αδράνεια.

 • Conférences/Talks (διαλέξεις/Ομιλίες)
• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ακριτική Ελληνική ΑΟΖ". Συνεδριακός χώρος Παραδοσιακού Μύλου Πετρωτών (Μουσείο Πέτρας). Πετρωτά Τριγώνου Έβρου, Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013, ώρα: 18:30. -Αφίσα

• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Περιβαλλοντικός άνθρωπος και ανθρώπινο περιβάλλον". Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης. Σάββατο 30 Μαρτίου 2013, ώρα: 18.45. - Αφίσα. - Video

• Επίσκεψη του Νίκου Λυγερού στον Αγροτικό Συνεταιρισμό της Κέρκυρας, 02/04/2013 -Video

• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγικός ζεόλιθος Θράκης". Επιμελητήριο Έβρου, Λ.Δημοκρατίας 307, Αλεξανδρούπολη. Πέμπτη 25 Απριλίου 2013, ώρα: 20.00. -Αφίσα - Video

• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Εθνικός στρατηγικός πλούτος". Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών. Πέμπτη 30/05/2013, ώρα: 21.00. -Αφίσα - Video

• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Ζεόλιθος και Εθνική Στρατηγική". Αίθουσα Συναυλιών "Εστίας Μουσών", Νάουσα. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013, ώρα: 21.00. -Αφίσα - Video

• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ελληνική ΑΟΖ και Ζεολιθική περίοδος". Αγορά Καστελλόριζου, Καστελλόριζο. Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013, ώρα: 20:00.- Αφίσα -Video

• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγικός Ελληνικός Ζεόλιθος". Ξενοδοχείο Ξενία, Ρέθυμνο. Σάββατο 08 Ιουνίου 2013, ώρα: 21.30. -Αφίσα - Video

• Διάλεξη του Ν. Λυγερού: "Ζεόλιθος και ορυκτός πλούτος" Κρήτη 9/6/2013 - Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Βλάσση -Video

• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η γεωργία του ζεόλιθου". Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου "Μαρία Λιουδάκη", Ιεράπετρα.Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013, ώρα: 20:30 -Αφίσα


Η εκκλησία του ζεόλιθου - Ν. Λυγερός

Η εκκλησία του ζεόλιθου βρίσκεται στους Μεταξάδες
και περιμένει σιωπηλά κάτω από το χιόνι
που συνεχίζει να πέφτει εδώ και τόσους χειμώνες,
να δει επιτέλους την άνοιξη και το καλοκαίρι
όπου η Θράκη μας θα ζήσει από το βαθύ λευκό
του πετρώματος που ζει μαζί με το πράσινο της φύσης
και θα δείξει τον ουρανό σε όλη την πατρίδα μας
πάνω από τα σύννεφα που καθηλώνουν το λαό
επειδή εδώ βλέπει ακόμα ότι τα θεμέλια
του αγώνα μας είναι ήδη τοποθετημένα
κι ότι η Ελλάδα του μέλλοντος έχει αρχίσει να ζει.

Interviews/Συνεντεύξεις


• Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή "Επιλογές" 25/01/2013 - Video

• Συνέντευξη του N.Λυγερού στην εκπομπή "Περισκόπιο", Corfu Channel, 06/02/2013 Video>
• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην ΕΡΑ Ορεστιάδας με τον δημοσιογράφο Β. Πρεμίδη για τον Ζεόλιθο του βορείου Έβρου. -Video

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Λαβύρινθος" ΕΡΤ3 με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. 08/03/2013. - Video

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στον Δημήτρη Κολλιό στο ραδιοφωνικό σταθμό Αλεξανδρούπολης Maximum 93.6 FM 26/03/2013 - Video

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Επιλογές" με τον Γ. Ζήνα, Ράδιο Αλεξάνδρεια στις 27/03/2013. -Video

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στον Δημοσθένη Σφήκα στην εκπομπή "ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ" του ραδιοφωνικού σταθμού "ΡΑΔΙΟ ΕΠΤΑΝΗΣΑ" 98.8 01/04/2013 -Video

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο ράδιο ΕΡΑ Κέρκυρας με τον δημοσιογράφο Λυκούργος Σκιαδόπουλος 2/4/2013 -Video

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στον Δημήτρη Κολλιό στο ραδιοφωνικό σταθμό Αλεξανδρούπολης Maximum 93.6 FM 26/04/2013 -Video

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο δελτίο ειδήσεων του Θράκη Νετ, με τον Δημήτρη Πέτροβιτς. 01/05/2013 -Video

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στη ραδιοφωνική εκπομπή της Λ. Κεσίδου "Με τη δική σας φωνή". ΕΡΤ-3 102FM. 28/05/2013. -Video

• Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στο tv Σέρρες 29/05/2013 -Video

• Η Εκπομπή "Καταλύτης" με τη Χριστίνα Σιγανίδου, ΕΤ3 στις 29/05/2013. -Interview

• Συνέντευξη του Ν. Λυγερού με τον Μ. Αργυράκη στο Ράδιο Κρήτη 101,5 FM 07/06/2013 -Video

• Συνέντευξη τύπου για τον ζεόλιθο. 08/06/2013 Σητεία -Video

• Συνέντευξη τύπου του Ν. Λυγερού στα τοπικά ΜΜΕ, Σητεία 08/06/2013 -Interview

• Δηλώσεις του Ν. Λυγερού στο Δελτίο ειδήσεων του TV Creta, 09/06/2013 -Video

• Συνέντευξη Ν.Λυγερού στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης 10/06/2013 -Video

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο TvCRETA στην εκπομπή "Πρώτη Θέση" με τον Κώστα Σιλιγάρδο, 10/6/2013. -Interview

• Συνέντευξη Ν.Λυγερού στο Radio 98.4, Γ.Σαχίνης 10/6/13 -Interview

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή του Γ.Σαχίνη "Αντιθέσεις" ΚΡΗΤΗ TV 21/06/2013 -Video

• Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στο Ράδιο Λασίθι, 09/07/2013 -Video


• Συνέντευξη του Ν.Λυγερού στο ράδιο Ηχώ 99,8FM 23/07/2013 -Video

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο δελτίο ειδήσεων του Θράκη Νετ με τον Δημήτρη Πέτροβιτς. 14/09/2013 -Video

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στον Δημήτρη Κολλιό στο ραδιοφωνικό σταθμό Αλεξανδρούπολης Maximum 93.6 FM, 2/12/2013. -Video

• Νίκος Λυγερός μιλάει για τον ζεόλιθο, Φιλιατρά , 09/01/2014 -Video

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο TV10 Θεσσαλίας 11/02/2014 -Video

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο TV10 Θεσσαλίας στην εκπομπή "Ο,τι αξίζει" με τη Στέλλα Χασάπη 13/02/2014 -Video

• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Από τη γεωργία στην καινοτομία του ζεόλιθου". Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Σιταγρών Δράμας. Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014 -Video

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο Ράδιο Έβρος - Ορεστιάδα 12/03/2014 -Video

• Νίκος Λυγερός: "ΑΟΖ, ζεόλιθος και καινοτομία για ανάπτυξη" Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -Interview

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στη Μεσόγειος TV, 2/6/2014 -Video

• Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στο δελτίο ειδήσεων του Best-Tv, 2/6/2014 -Video

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο δελτίο ειδήσεων του Best-Tv, 2/6/2014. -Video

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο Ράδιο Έβρος - Νέα Ορεστιάδα - 09/07/2014 -Video

• Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στη ραδιοφωνική εκπομπή του Γ. Σαχίνη. Radio 98.4fm, 11/07/2014 -Video

• Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή "Καλή σας μέρα". ΡΙΚ 1, 17/7/2014. -Video

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στον Δημήτρη Κολλιό στο ραδιοφωνικό σταθμό Αλεξανδρούπολης Maximum 93.6 FM 29/07/2014 -Video

• Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ, 05/10/2014. -Video

Υπογράψτε στην ψηφοφορία! - Signez la pétition ! - Sign the petition!


Δείτε και...
Φίλες και φίλοι ...καλο απόγευμα να έχουμε άπαντες...
Ο ζεόλιθος ως στρατηγικό πλεονέκτημα της Χώρας για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι κάτι που χάρη στον Δάσκαλο Νίκο Λυγερό το ξέρουμε από χρόνια. Είναι επίσης γνωστές οι ευεργετικές επιδράσεις του ζεόλιθου τόσο στην υγεία όσο και στο περιβάλλον. Το ότι οι εκάστοτε ιθύνοντες της Χώρας μας δεν προωθούν όσο θα έπρεπε αυτό το Δώρο της Φύσης, μας κάνει να υποψιαζόμαστε πως μάλλον κάποια μεγάλα συμφέροντα χημικών λιπασμάτων κωλυσιεργούν την εξόρυξη και την γενίκευση της χρήσης του αντί των τοξικών λιπασμάτων και όχι μόνο καθ ότι ο Ζεόλιθος μόνο μνημόνια δεν κάνει. Προτείνω από καιρού σε καιρό να δημοσιεύουμε άρθρα για το Ζεόλιθο ώστε να γίνει γνωστό το ορυκτό και οι χρήσεις του. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: