Ν. Λυγερός: Η Κωνσταντινούπολη δεν έπεσε από την Ασία... Ο καθένας έχει τον ρόλο του [Βίντεο]

Σκίτσα του Δρ. Νίκου Λυγερού

Επιμέλεια Σ. Ντρέκου


Περί Κωνσταντινούπολης - Ν. Λυγερός

Παρόλο που μερικοί νομίζουν ότι υπάρχουν διεθνείς συνθήκες που καθορίζουν την κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη, τίποτα δεν ισχύει, αφού δεν έγινε τίποτα το ειδικό μετά από την άλωση το 1453.

Οι ψευδαισθήσεις όσον αφορά στη Συνθήκη Λωζάννης του 1923 ή ακόμα και της Συνθήκης Σεβρών του 1920 δεν ισχύουν και δεν έφεραν καμιά αλλαγή. Στην πραγματικότητα, με το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και με τα δεδομένα της εποχής δεν έγινε καμιά συμφωνία περί Κωνσταντινούπολης.

Με τον πόλεμο, την πολιορκία και την άλωση τελείωσε μια διαδικασία δίχως να υπάρξει κάποια συμφωνία. Κατά συνέπεια όσοι υποστηρίζουν ότι η θέση της Κωνσταντινούπολης υπάγεται σε κάποιο θεσμό, και ειδικά σε διεθνές επίπεδο, απλώς έχουν άγνοια κι επηρεάζονται από την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. 


Επιπλέον, μια ζώνη που βρίσκεται στην κατεχόμενη Θράκη που αγγίζει άμεσα την Κωνσταντινούπολη, λειτουργεί με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, διότι η buffer zone που εμφανίστηκε στη Συνθήκη Λωζάννης και η οποία ακολούθησε όσον αφορά στα όρια ακολούθησε τη Συνθήκη Σεβρών, δεν περιλαμβάνει την ίδια την Κωνσταντινούπολη. 


Αλλά βέβαια έχει ενδιαφέρον, ειδικά σε στρατηγικό πλαίσιο, ότι επιλέχτηκε, ενώ δεν αφορούσε τη Μικρασιατική Καταστροφή. Διότι, ακόμα και με εκείνα τα δεδομένα, στην Ανατολή κατάλαβαν ότι πρόκειται για ένα ευάλωτο σημείο από την στιγμή που δεν μπορεί να υποστηριχθεί άμεσα από τη Θράκη. 


Έτσι, εξασφάλισαν την ουδετερότητα της περιοχής, διότι απλά δεν ήξεραν πώς θα εξελιχθούν τα στρατηγικά σχήματα στις επόμενες εποχές.

Η Κωνσταντινούπολη δεν έπεσε από την Ασία


Δομικά η Κωνσταντινούπολη αποτελεί την αιχμή του δόρατος της Ευρώπης κι όχι της Ασίας, γιατί είναι η άκρη και η κορυφή της γωνίας της Θράκης. Δημιουργείται γύρω ένα τοποστρατηγικό τρίγωνο με δύο θαλάσσιες πλευρές, οι οποίες είναι οι πιο ανθεκτικές λόγω του υγρού στοιχείου και μια ηπειρωτική.

Όταν μιλούμε για την Άλωση του 1453, ξεχνούμε να αναδείξουμε το γεγονός ότι έγινε μέσω της Θράκης κι όχι μέσω της Ασίας, μετά από την κατάληψη όλων των κάστρων που προστάτευαν ως δίκτυο την ευρωπαϊκή της πλευρά.

Αν επιπλέον θυμηθούμε ότι η ανακατάληψη του 1261 από τον Αλέξιο Στρατηγόπουλο έγινε από την ίδια πλευρά, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι Συνθήκες Σεβρών και Λωζάνης προέβλεπαν και προβλέπουν μια αποστρατικοποιημένη ζώνη από αυτήν την πλευρά.

Η Θράκη σταματά χρονοστρατηγικά στην Κωνσταντινούπολη κι οποιοσδήποτε εκφυλισμός αυτού του στρατηγικού νοητικού σχήματος καταντά επικίνδυνος σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής.

Πρακτικά, αν συμπεριλάβουμε στη σκέψη μας το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι μια τοποστρατηγική γωνία με τον Ατλαντικό Ωκεανό, τη Μεσόγειο θάλασσα και τα Ουράλια Όρη, τότε καταλαβαίνουμε ότι η Κωνσταντινούπολη θα απελευθερωθεί από την ευρωπαϊκή πλευρά, γιατί είναι αποκομμένη από την ασιατική. 

Δεν είναι, λοιπόν, ανάγκη να αναρωτιόμαστε ποιο θα είναι το μέλλον της, αφού η μνημοσύνη δίνει την απάντηση. Ας το υπενθυμίσουμε για να προετοιμαστούμε ως Ελληνισμός που ζει με τους αιώνες κι όχι με τα χρόνια.

Ο καθένας - Ν. Λυγερός

Ο καθένας έχει τον ρόλο του
σ’ ένα μεγάλο έργο
και δεν είναι ανάγκη
να κάνουν όλοι
το ίδιο πράγμα
για να γίνει θέλει απλώς
ο καθένας να κατανοήσει
ποια θέση έχει στο οικοδόμημα
για να λειτουργεί ανθεκτικά
δίχως εμπόδια
γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο
θα συνεχιστεί ο αγώνας
και η εξέλιξη του Χρόνου
μέσω πολυκυκλικότητας.

Constantinople did not fall because of Asia - N. Lygeros
Translated from the Greek by Athena Kehagias En. (εδώ)

Σ. Ντρέκου / Ν. Λυγερός Λόγοι
Κείμενα/Ποίηση: Opus of N. Lygeros / email: w@lygeros.org

19545) Η Κωνσταντινούπολη δεν έπεσε από την Ασία. Perfection 16 5 5/2015. En. Constantinople did not fall because of Asia.

24263) Περί Κωνσταντινούπολης. Perfection 17 3 3/2016.
24266) Ο καθένας. (ποίημα). Perfection 17 3 3/2016. 


Δείτε ακόμη:


Σκίτσα του Βίντεο (Ν. Λυγερός) http://lygeros.org/arts.php

Χρονοστρατηγική Τριγωνοποίηση. (Dessin au feutre)
http://lygeros.org/articles.php?n=19546&l=gr

Στρατηγικός Σχεδιασμός (Dessin sur cahier)
http://www.lygeros.org/view.php?number=14040

Ουράνιο Βλέμμα. (Dessin au feutre)
http://www.lygeros.org/view.php?numbe...

Καράβι της Κωνσταντινούπολης. (Μελέτη για χαρακτικό)
http://lygeros.org/articles.php?n=3574&l=gr

Αγία Σοφία Χριστού. (Dessin sur cahier)
http://lygeros.org/articles.php?n=14016&l=fr


Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Οι εξαιρέσεις της Συνθήκης της Λωζάνης και η Συνθήκη Σεβρών". Τεχνικό επιμελητήριο Ηρακλείου, Κορωναίου 9. Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, ώρα: 20:00 - Αφίσα