Ν. Λυγερός: Οι Σπηλιές από ατσάλι του Isaac Asimov και η Ιστορική έρευνα περί της έννοιας robot


Οι Σπηλιές από ατσάλι του Isaac Asimov

από τα πρώτα άρθρα του Δρ. Νίκου Λυγερού,
περίπου 20 ετών το 1991 !!!

Ο παραδοσιακός αναγνώστης της Ιδιομορφίας (ωστόσο, μπορεί να χαρακτηρισθεί παραδοσιακό ένα άτομο του οποίου η κύρια στάση συνίσταται στο να είναι ανοιχτό σε όλες τις νέες ιδέες;) έχει τη συνήθεια, σε έναν ορισμένο βαθμό, να διαβάζει σ’ αυτό το άρθρο την ανάλυση ενός επιστημονικού βιβλίου· με μία μόνη εξαίρεση το νο 7.

Όμως, τι συμβαίνει επί του παρόντος;