Ο Λέων ΣΤ' ο Σοφός και η Δυναστεία των Μακεδόνων - Ν. Λυγερός


Επιμέλεια: Σοφία Ντρέκου

Ο Σοφός έγραψε - Ν. Λυγερός
January 27, 2016 Poems
23203Perfection 17 1 1/2016.

Ο Σοφός έγραψε 
όλοι οι άνθρωποι 
που έχουν πλασθεί 
κατ' εικόνα του Θεού 
και είναι νοήμονες 
πρέπει να ασπάζονται 
την ειρήνη 
να αναπτύσσουν 
μεταξύ τους δεσμούς αγάπης 
κι ο Λέων πρόσθεσε ότι 
είναι επιτακτική ανάγκη 
με στρατηγικές μεθόδους 
να εξασφαλίζουν 
τη σωτηρία τους έτσι 
ο σύνδεσμος 
της ανθρωπιάς δημιουργεί 
τη διαχρονικότητα 
του εφήμερου 
που διασχίζει τους αιώνες.

41579 - December 31, 2018 Byzance

Όσοι θέλουν να ξεχάσουν
τα πάντα και ειδικά
ό,τι αφορά την Μακεδονία
να ξέρουν ότι δεν πρόκειται
να σβήσουμε 
τα επόμενα ονόματα
από την ιστορία μας:

Βασίλειος Α', ο Μακεδών
Λέων ΣΤ', ο Σοφός
Αλέξανδρος
Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος
Ρωμανός Α' Λεκαπηνός
Ρωμανός Β'
Νικηφόρος Β' Φωκάς
Ιωάννης Α' Κουρκούας ο Τσιμισκής
Κωνσταντίνος Η'
Ζωή
Ρωμανός Γ' Αργυρός
Μιχαήλ Δ' ο Παφλαγών
Μιχαήλ Ε' ο Καλαφάτης
Ζωή
Θεοδώρα
Κωνσταντίνος Θ' ο Μονομάχος
Θεοδώρα
Μιχαήλ ΣΤ' ο Στρατιωτικός,
διότι
η Δυναστεία των Μακεδόνων
δεν θα αλλάξει για κανένα λόγο.


Μετά την τακτική - Ν. Λυγερός
24019 March 10, 2016

Μετά την τακτική
ο Λέων ο Σοφός
ασχολείται
με το ποιος
πρέπει να είναι
ο στρατηγός
και στη συνέχεια
με το πώς
πρέπει να λαμβάνεται
η απόφαση
που θα καθορίσει
το μέλλον
ενός στρατού
ή ακόμα
κι ενός λαού
διότι ξέρει
ότι χωρίς σχεδιασμό
η διοίκηση
δεν είναι ασφαλής
και χρειάζεται πάντα
η στρατηγική
για το μέλλον
του παρελθόντος.

Η πολεμική πράξη - Ν. Λυγερός
24020 March 10, 2016

Η πολεμική πράξη απαιτεί
την στρατηγική σκέψη
για να έχει νόημα για το μέλλον
αλλιώς μπορεί να μετατραπεί
σε θανάσιμη πληγή αν ο εχθρός
εκμεταλλευτεί το τραγικό λάθος
γι’ αυτό το λόγο είναι καλό
να μελετήσεις τις συμβουλές
του Λέοντος του Σοφού
για να δεις πόσο διαχρονικές
μπορεί να είναι ακόμα και τώρα
λόγω γνώσης και επίγνωσης.

36779) Ο Σοφός. (Construction). Perfection 19 1 1/2018.

Ήδη τότε - Ν. Λυγερός
23205 - January 27, 2016

Ήδη τότε ο Λέων Σοφός
έγραφε ότι οι πόλεμοι
δεν κρίνονται
με την αριθμητική δύναμη
των ανδρών και το θάρρος
αλλά με την ευμένεια του Θεού
τη στρατηγική και την τάξη
διότι ήξερε
ότι το άτακτο πλήθος
δεν έχει μεγάλη ισχύ
γιατί δίχως συντονισμό
και προετοιμασία
τίποτα δεν γίνεται
όταν χρειάζεται
αλλαγή φάσης
για να κερδηθεί
μια ασύμμετρη μάχη
έτσι μπορείς
κι εσύ να μάθεις
για τη στρατηγική
που χρειάζεται
η Ανθρωπότητα.

Μετά την τακτική - Ν. Λυγερός 
24019 - March 10, 2016

Μετά την τακτική
ο Λέων ο Σοφός
ασχολείται
με το ποιος
πρέπει να είναι
ο στρατηγός
και στη συνέχεια
με το πώς
πρέπει να λαμβάνεται
η απόφαση
που θα καθορίσει
το μέλλον
ενός στρατού
ή ακόμα
κι ενός λαού
διότι ξέρει
ότι χωρίς σχεδιασμό
η διοίκηση
δεν είναι ασφαλής
και χρειάζεται
πάντα
η στρατηγική
για το μέλλον
του παρελθόντος.


23207 - January 27, 2016

Για τον στρατηγό
ο Λέων ο Σοφός
λέει ότι πρέπει
να είναι ένδοξος
επειδή το πλήθος
αγανακτεί
όταν υποτάσσεται
σε άσημους
το ίδιο ισχύει
στους τομείς
όπου κάποιος
ακολουθεί
ένα παράδειγμα
αλλιώς ποτέ
δεν θα κάνει
την υπέρβαση
την ώρα
της ανάγκης
όταν κανείς
άλλος
δεν μπορεί
να κάνει
το ανάλογο
για την ομάδα
της Ανθρωπότητας.

Να μην είναι - Ν. Λυγερός
24015 - March 10, 2016

Να μην είναι υπερβολικά επιεικής και πράος 
λέει ο Λέων ο Σοφός για τον στρατηγό
για να μην τον περιφρονεί ο στρατός
ούτε τόσο φοβερός για να μην τον μισεί
το στράτευμα
διότι αυτό πρέπει πάντα να τον αγαπά
για να συνεχίζει τις αποστολές
που επιλέγει για το καλό του έθνους
όταν υπάρχει ανάγκη.

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: 
"Λέων ΣΤ' ο Σοφός". Πνευματικό 
κέντρο Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα. 
Κύπρος. Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016, 
ώρα: 19.30 - Αφίσα - BYZANCE


24018 March 10, 2016

Τα Τακτικά μονόβιβλος δεν είναι μόνο
ένα βιβλίο σπανιότατο του Λέοντος
αλλά έχει χαθεί κι όταν δεις αναφορά
σ’ αυτό στα Τακτικά να ξέρεις ότι κάτι
μας λείπει από τις εξηγήσεις που δίνει
για τη διοίκηση και την επιλογή
του στρατηγού που θα αναλάβει
να υπερασπισθεί το λαό
γι’ αυτό διάβασε προσεχτικά
ό,τι έχεις πριν χαθεί. Ν. Λυγερός

Ο Λέων ΣΤ' ο Σοφός (19 Σεπτεμβρίου 866 – 11 Μαΐου 912) ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας από το 886 έως το 912. Μαθητής του Φωτίου με εξαιρετική μόρφωση διακρίθηκε ως δόκιμος συγγραφέας και ενθουσιώδης ρήτορας. Έγραψε εκτενή επιτάφιο για τον πατέρα του, ποιήματα, λόγους και ομιλίες, που συνήθιζε να εκφωνεί ο ίδιος στις εκκλησιαστικές γιορτές και στρατιωτικό εγχειρίδιο, τα «Τακτικά». Για τη συγγραφική του δραστηριότητα τιμήθηκε όσο ακόμη ζούσε με την προσωνυμία «Σοφός». Σ' αυτόν αποδίδονται, χωρίς πολλή βεβαιότητα, οκτώ επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας επιγραφόμενα Λέοντος του Φιλοσόφου.

Πηγή: Ν. Λυγερός Λόγοι Σοφίας

Ψηφιδωτό στην Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη), που απεικονίζει τον Λέοντα ΣΤ' να αποτίει φόρο τιμής στον Χριστό.
φώτο: Ψηφιδωτό στην Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη), 
που απεικονίζει τον Λέοντα ΣΤ' να αποτίει φόρο τιμής στον Χριστό.

A mosaic in Hagia Sophia showing Leo VI paying homage to Christ