Ο Νίκος Λυγερός για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και Βαπτιστή και Από τον Χριστό του Verrocchio στον άγγελο του Leonardo da Vinci


Μερικοί Μαθητές του Ιωάννη Βαπτιστή
δεν ακολούθησαν τον Χριστό και αυτοί
δεν έβλεπαν τον Ιωάννη ως Πρόδρομο.
Αυτό βλέπεις με το τέταρτο Ευαγγέλιο.

Από τον Χριστό του Verrocchio στον άγγελο του Leonardo da Vinci » https://www.sophia-ntrekou.gr/2020/06/IwannHs-Vaptistis-Lygeros.html