Λαός αξιοπρέπειας: Κάθε λαός που υποφέρει είναι δικός μας

Μάριου Βατζιᾶ, Ἡ παρουσία τοῦ ἥρωα 1976 λᾶδι
Μάριου Βατζιᾶ, Ἡ παρουσία τοῦ ἥρωα. 1976 (λεπτομέρεια) λᾶδι

Προσέχουμε κάθε λαό που υποφέρει
γιατί είναι της Ανθρωπότητας
και ποτέ δεν μας απασχολεί
η διαφορά μεταξύ ...