Η συνωμοσία του κάθετου έρωτα, φαίνεται στο Αργεντίνικο Τάγκο

Pastel, Tango argentin passion: Dzovinar Melkonian between 1981-1983

Ποίηση: Ν. Λυγερός
Επιμέλεια: Σοφία Ντρέκου
Μετάφραση από γαλλικά:
Σάνη Καπράγκου (Sunny Kapragou)
Pastel, Tango argentin passion: (εδώ)
Dzovinar Melkonian between 1981-1983

Η συνωμοσία του κάθετου έρωτα
φαίνεται στο ταγκό όταν τα βήματα
γίνονται δεσμός λόγω ανάγκης
συντονισμού και...