Αμισεία: Το μίσος του μίσους και από την συγχώρεση στην αμισεία - Ν. Λυγερός

Ετρύπησαν τας χείρας μου και τους πόδας μου…

Η αμισεία είναι
το επόμενο στάδιο
όταν βλέπεις
ότι η αγάπη είναι
και η άρνηση του μίσους
είναι η έννοια
που διδάσκει
ο Χριστός στον Σταυρό
γιατί το έλεος
δεν σημαίνει αποδοχή
γιατί η αμισεία
δεν σημαίνει αποδοχή
της βαρβαρότητας
αφού ο Δίκαιος
δεν είναι αυτός που μισεί
αλλά που παρεμβαίνει
για να προστατέψει
τους αθώους
από τους βάρβαρους
και δεν έχει
σχέση με τη χώρα
αλλά με τη Χάρη
που μας έδωσε
ο Κύριος.

Το μίσος του μίσους

Το θέμα της αγάπης με το μίσος, θεωρούμε αρχικά, ότι είναι σημαντική η αγάπη. Άμα πούμε, έτσι ορθά - κοφτά, ότι είναι πιο σημαντικό το μίσος, θα ξαφνιαστείτε. Σημασία έχει το μίσος του μίσους. Γιατί... Διαβάστε περισσότερα »