Δεν αρκεί η ανάγνωση: Νοητικές εικόνες που μιλούν - Ν. Λυγερός


Επιμέλεια Σ. Ντρέκου

Δεν αρκεί η ανάγνωση - Ν. Λυγερός

Δεν αρκεί η ανάγνωση ενός έργου
για να μπορέσεις να πεις ότι σου άρεσε 
πρέπει να το αποδείξεις με την εργασία σου
για να συμβάλλεις στη διάδοση,
για ν’ αγγίξει και άλλους που μπορεί
να γίνουν μαθητές και αυτοί.


Νοητικές εικόνες - Ν. Λυγερός

Δεν ήταν ανάγκη να κάνει τα πρώτα πειράματα,
είχε τις νοητικές εικόνες για να δει την εφεύρεση
που δεν είχε σκεφτεί κανένας άλλος πριν
διότι δεν είχε την φαντασία για ν’ αγγίξει 
τους επόμενους που δεν είχαν γεννηθεί 
και να ζήσει με τους νεκρούς 
για να μάθει το αδιανόητο. 

Νοητικές εικόνες - Ν. Λυγερός
Νοητικές εικόνες χαράξαμε μέσα στο βιβλίο
για να μεταφέρουμε στο μέλλον τις αξίες
του παρελθόντος γιατί το διαχρονικό
είναι δεσμός ελεύθερος κι απαραίτητος
για το μετά όταν έζησες το πριν
δίχως να περιμένεις πάντα σ’ ετοιμότητα
για την μάχη την επόμενη του αγώνα.

Εικόνες που μιλούν - Ν. Λυγερός

Σταματήσαμε το χρόνο για να κλέψουμε μαζί
τις εικόνες που μιλούν για τις σιωπές μας
αλλά και για το μέλλον αυτό που δεν υπάρχει
προς το παρόν, ακόμα κι αν είναι
το μόνο που είναι σημαντικό. 

Σοφία Ντρέκου | Ν. Λυγερός Λόγοι

8426) Δεν αρκεί η ανάγνωση. (ποίημα). Perfection 13 1 1/2012. La lecture ne suffit pas. (poème). En. It's not enough to read. (poem).
8411) Νοητικές εικόνες. (ποίημα). Perfection 12 10 11/2011. Images mentales. (poème). En. Mental pictures. (poem).