29 Ιουλ 2013

Mακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ.. τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐπέλυε πάντα (Όλα είναι μία εξήγηση)


Επιμέλεια Σ. Ντρέκου

Mακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ
Ν. Λυγερός 

Αναζήτα την έννοια
τη βαθιά κι όχι
την επιφανειακή
για να μην πέσεις
στην παγίδα
των ευτυχισμένων
αφού μακάριος
είναι ο ευλογημένος
και δεν έχει
σχέση συστατική
με την ευτυχία
αλλιώς το μέλλον σου
δεν θα ήταν πίστη
αλλά μόνο τύχη
που δεν τη βρίσκεις
δύο φορές στη ζωή
ενώ η αξία
του μακάριου
είναι διαφορετική
και γι’ αυτό το λόγο
κάνει και τη διαφορά
που αλλάζει
όλα τα δεδομένα.

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐπέλυε πάντα

Όλα είναι μία εξήγηση
αν μπορείς να διασχίσεις
τον χρόνο με τη σκέψη
και πάνω σ' αυτές
μπορείς να χτίσεις
τα αδιανόητα
αφού υπάρχουν
τα θεμέλια
της γνώσης
για να γίνει
η αναγνώριση
και μόνο μετά
η διδασκαλία
σε ανοιχτή δομή
δίχως περιορισμούς
για την εξέλιξη
των μαθητών
που βλέπουν
όλο και καλύτερα
το μονοπάτι
που φωτίζεται
με τις απορίες
που σβήνουν.

Σοφία Ντρέκου - Νίκος Λυγερός Λόγοι
Κείμενα-Ποίηση: Opus of N. Lygeros

12762) Mακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ. (ποίημα). Perfection 14 7 7/2013. En. Mακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ. It. Beati i puri di cuore. (poesia).
12775) τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐπέλυε πάντα - Ν. Λυγερός - Opus

*Κατά Ματθαίον 5:8-12
8 μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται.
(Μακάριοι οι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό.)

*
Κατά Μᾶρκον Κεφ.04 τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐπέλυε πάντα (Μαρκ.4,34
Απόσπασμα από την παραβολή του σπορέως: εδώ και εδώ