1 Απρ 2017

Ν. Λυγερός: Επαναστάσεις φυσικής... Αντιδραστικό πνεύμα και επαναστατική σκέψη

God, the Divine Architect. Illumination from Bible moralisée, c. 1250. Science

Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Αντιδραστικό πνεύμα και επαναστατική σκέψη
Ν. Λυγερός

Παραδοσιακά θεωρούμε ότι το αντιδραστικό πνεύμα και η επαναστατική σκέψη συσχετίζονται τουλάχιστον ή ακόμα και αλληλοεπηρεάζονται. Ενώ αυτές οι έννοιες είναι ουσιαστικά διαφορετικές με τα κοινωνικά δεδομένα, τις ισοπεδώνουμε διότι επιδιώκουμε τη σταθερότητα και προσπαθούμε να αποφύγουμε κάθε ανατρεπτικό στοιχείο που μπορεί να αλλάξει τις συμβατικές ισορροπίες. Στην πραγματικότητα, και ειδικά στο νοητικό επίπεδο, οι διαφορές είναι τόσο σημαντικές που χρησιμοποιούνται και για να χαρακτηρίσουν ικανότητες και άτομα.

Το αντιδραστικό πνεύμα χρειάζεται αναγκαστικά ένα σημείο αναφοράς, ενώ η επαναστατική σκέψη το δημιουργεί. Το αντιδραστικό πνεύμα επιδιώκει την αντιπαράθεση για να δικαιολογήσει την ύπαρξή του. Δίχως στοιχεία και δεδομένα δεν είναι απαραίτητη η οντότητά του. Δεν επινοεί ένα καινούργιο, απλώς συνυπάρχει με ένα που είναι δεδομένο και προσπαθεί όχι αναγκαστικά αποτελεσματικά να το αντιμετωπίσει, όχι για να το ανατρέψει πραγματικά, αλλά για την έννοια του αγώνα. Ο αγώνας, όμως, από μόνος του δεν έχει αξία.

Η επαναστατική σκέψη δεν αντικρούει τα δεδομένα, τα χρησιμοποιεί ως βάση και υπόβαθρο της δημιουργίας της. Δεν έρχεται σε αντίφαση με το σημερινό κόσμο, ετοιμάζει τον επόμενο. Δεν σπάζει τις πόρτες ή τους τοίχους, μετατρέπει τους τοίχους σε γνωστικούς λαβύρινθους και τις πόρτες σε ανοίγματα. Το σύστημά της δεν είναι κλειστό. Τα όρια είναι δεδομένα, αλλά ως εμπόδια που μπορεί να ξεπεράσει η δημιουργικότητά της και ο πλάγιος χειρισμός της.
  • Βλέπουμε ότι και ο στόχος και ο τρόπος αντιμετώπισής του είναι διαφορετικοί στις δύο προσεγγίσεις.
Ο εντοπισμός του στόχου δεν επαρκεί για να καθορίσει όχι μόνο την πράξη αλλά και την ουσία. Όπως και η τακτική διαφέρει από τη στρατηγική, το αντιδραστικό πνεύμα διαφέρει από την επαναστατική σκέψη. Το ένα μπορεί μόνο να επιβιώσει σε ένα παρόν που είναι καταδικασμένο να γίνει παρελθόν, ενώ η άλλη μέσω του μέλλοντος δημιουργεί το επόμενο παρόν.

Επαναστάσεις φυσικής
Ν. Λυγερός

Επαναστάσεις φυσικής.
Αυτό ήταν το σχήμα.
Νοητικό σοκ.
Οι υπερχορδές υπάρχουν.
Όλα είναι θέμα συμμετρίας σε άλλες διαστάσεις.
Αλλαγή διάστασης.
Ήταν απαραίτητο για να δει τους κόμβους.
Με αυτούς θα έδενε το φωτεινό σκυρόδεμα.
Έπρεπε να γίνει αντιληπτό στην ομάδα.
Έτσι άρχισαν οι πρώτες μελέτες.
Ένα κομμάτι ελευθερίας.
Δομικός σκελετός.
Η συνέχεια δεν είχε σταματήσει.
Μπρούντζος.
Χαλκός.
Σίδηρος.
Κάθε κράμα, κάθε μέταλλο κάθε εποχής.
Και πέρα από το γυαλί, πάντα το φως.
Καρφωμένο πάνω στον ουρανό σαν εκκρεμές.
Ο Χρόνος είναι μαζί μας.
Δίχως δυνατότητα επιστροφής.
Εκτός αν ακολουθήσουμε τις κλειστές καμπύλες.
Νέο τροχιακό σύστημα.
Οι άλλες διαστάσεις δεν ήταν απαραίτητα
μεγαλύτερες.
Το κολοσσιαίο μπορούσε να ήταν και το
απειροελάχιστο.
Απλώς ήθελε ενέργεια.
Μόνο που αυτή η ενέργεια θα ήταν η νοημοσύνη.
Ήξερε ότι δεν είναι νόημα αυτή η πρόταση
για ένα φυσιολογικό άτομο.
Αλλά εδώ είχε υπερχορδές στο μυαλό του.
Βροχή νοητικών σχημάτων.
Για την μεγάλη εικόνα.
Humanitatis opus.
Όλη η τέχνη της Ανθρωπότητας σ’ ένα έργο.
Όλα τα δώρα του Προμηθέα.
Για να γίνει το καινοτόμο θαύμα.
Και το θαύμα, επανάσταση.


Σοφία Ντρέκου / Νίκος Λυγερός Λόγοι

Κείμενα, Ποίηση: Opus of N. Lygeros www.lygeros.org
13610) Επαναστάσεις φυσικής. Perfection 14 9 10/2013.