Η σκέψη της λογικής, οι συλλογισμοί και το μάθημα του Αριστοτέλη: ο ηγέτης μπορεί να έχει δάσκαλο


Οι συλλογισμοί - Ν. Λυγερός

Οι συλλογισμοί του Αριστοτέλη
εμπεριέχουν νοητικά μοντέλα
που είναι πάντα χρήσιμα στη ζωή
όταν πρόκειται να σκεφτείς
αποτελεσματικά γιατί είναι...