Η ουσία της Επανάστασης του '21 και Χρονοστρατηγική ~ Videos N. Lygeros Articles & Analyses Chronostratégie


Επιμέλεια: Σοφία Ντρέκου

• Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: 
"Η ουσία της Επανάστασης του '21". 
Αίθουσα "Νίτσα Λιάπη". Καλαμπάκα. 
Σάββατο 1 Απριλίου 2017, ώρα: 19.30 - Αφίσα.


Σ. Ντρέκου: Αυτά που θα ακούσετε, δεν τα έχουν πει άλλοι.!!!! Απευθύνεται σε όσους και όσες πιστεύουν ότι η Επανάσταση του 1821 ΔΕΝ τελείωσε. Ξεχωρίζει από το κοινό του τις Μοναχές, ότι τον καταλαβαίνουν καλύτερα !!! Νίκος Λυγερός, N. Lygeros by S. Drekou· 11 Δεκεμβρίου στις 10:58 π.μ.

"Η ουσία της Επανάστασης του '21". 
Καλαμπάκα, 01/04/2017 Ν. Λυγερός
Στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη
δεν είδαμε μόνο το μέταλλο
αλλά και την αξία
του αγώνα της ελευθερίας
με το σπαθί που έδειχνε
την κατεύθυνση της επίθεσης
για τα ασκέρια και τα μπουλούκια
ενάντια στη τουρκιά
που είχε πιάσει
όλη την περιοχή
από το Σιδηρόκαστρο
και περίμενε τους μαχητές
για να καταστρέψει
τα παιδιά των Ελλήνων
μόνο που δεν είχε υπολογίσει
στη χρονοστρατηγική
κι όταν άρχισε
η τοποστρατηγική
αναγκάστηκε να υποχωρήσει
έτσι παρέμειναν
ελεύθερα τα ερείπια. Ν. Λυγερός

Χρονοστρατηγική - Chronostratégie 
Articles & Analyses N. Lygeros Articles Talks

Articles

Για την αντοχή στο χρόνο

For enduring in time

Στοιχεία χρονοστρατηγικής
Δίχως χρονοστρατηγική δίνουμε έμφαση στο χώρο και θεωρούμε ότι η κυριαρχία του επαρκεί για τη συνέχεια, ενώ εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο μόνο και μόνο η συνεκτικότητα, η οποία δεν εξασφαλίζει τίποτα για το μέλλον...

Eléments de chronostratégie
Sans chronostratégie nous donnons de l’importance à l'espace et nous croyons que sa souveraineté suffit pour la continuité, alors que nous n’exprimons de cette façon que la connexité, ce qui ne garantit rien quant à l'avenir, parce que l'on se concentre uniquement sur le présent comme s’il était éternel...

Οι υφαντές του χρόνου
- Γιατί ξεφύγατε με το κείμενο; - Λόγω παραγγελίας. - Σωστά, τι να κάνουμε. Πάντως μια ερώτηση, Δάσκαλε.

Μάχη και χρονοστρατηγική προσέγγιση
Ένας απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος να εμβαθύνουμε τα νοητικά σχήματα της χρονοστρατηγικής, είναι να εξετάσουμε την έννοια της μάχης. Σε παραδοσιακό επίπεδο, η μάχη είναι εγκλωβισμένη σ’ έναν περιορισμένο χώρο και σ’ ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα...

Pion chronostratégique. (Dessin)

Πάνω από την σκακιέρα
Μαθήτρια: Η χρονοστρατηγική είναι η σκακιέρα; Δάσκαλος: Όχι, είναι πάνω από την σκακιέρα. Μαθήτρια: Και ο στρατηγιστής; Δάσκαλος: Είναι ο μεταπαίκτης.

Η χορδή του Χριστού. (ποίημα).

Μεσογειακή χρονοστρατηγική
Ο τόπος δεν είχε αλλάξει.
Ούτε το τοπίο.
Όμως ο Χρόνος ήταν διαφορετικός.
Το ένιωθε πάνω στο δέρμα του.

Αρχιτεκτονική συγχορδία
Μπορεί η υπόθεση να ήταν παράξενη αλλά δεν ήταν παράλογη.
Μπορεί η υπόθεση να ήταν παράδοξη αλλά ήταν επιλύσιμη.
Η κλειστή καμπύλη του χρόνου προκαλούσε μια συμμετρία που δεν υπήρχε.

Cavalier chronostratégique. (Dessin).

Fou chronostratégique. (Dessin).

Tour chronostratégique. (Dessin).

Στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη. (ποίημα).

Χρονοστρατηγική και Φασματική Θεωρία Γραφημάτων
Αν η Χρονοστρατηγική φαίνεται πολύ αφαιρετική σε σχέση με τη γεωστρατηγική και την τοποστρατηγική είναι διότι το μαθηματικό υπόβαθρο είναι πολυπλοκότερο λόγω της θεωρίας των διακλαδώσεων και των υπερχορδών. Υπάρχει όμως ένα πλαίσιο που επιτρέπει την κατανόηση των στοιχείων της χρονοστρατηγικής, και αυτό είναι η Φασματική θεωρία Γραφημάτων...

Η δυναμική της χρονοστρατηγικής
Η δυναμική της χρονοστρατηγικής δεν εγκλωβίζεται στην σκακιστική έννοια του tempo, είναι ικανή να δράσει και εκτός σκακιέρας, τουλάχιστον της συμβατικής. Διότι εκ φύσης δεν περιορίζεται μέσα σ’ ένα χώρο. Λειτουργεί με τις υπερχορδές σαν το παράδειγμα του βιβλίου που δεν μπορούμε, δίχως να κάνουμε λάθος να το περιορίσουμε σαν ένα σύνολο φύλλων...

Χρονικό μάθημα
- Γιατί κάθε φορά που νομίζω ότι έχω καταλάβει…
- Αναδιπλώνονται οι γνώσεις σου.
- Μα έχω την εντύπωση ότι πάλι πρέπει να προσπαθήσω.
- Η προσπάθεια συνεχίζεται για την συνέχεια.

Η ιστορία του μέλλοντος. (ποίημα).

Οι δέκα μυστικές κινήσεις. (ποίημα).

Το μέλλον της γης μας. (ποίημα).

Η χρονοστρατηγική Θράκη. (ποίημα).

Η χρονοστρατηγική Θράκη. (ποίημα)

Για την προετοιμασία του τραίνου. (ποίημα).

Η απελευθέρωση της Κύπρου. (ποίημα).

Χρονοστρατηγικό Αγαθονήσι. (Dessin sur cahier)

Χρονοστρατηγικό Αγαθονήσι. (Dessin sur cahier)

Ελληνική ΑΟΖ και Χρονοστρατηγική
Με τα νέα δεδομένα που περιμένουμε λόγω της χάραξης των οικοπέδων στην ελληνική ΑΟΖ στις περιοχές του Ιονίου και Νότια της Κρήτης, αντιλαμβανόμαστε επί του πρακτέου την εξέλιξη των πραγμάτων και των διαδικασιών. Αυτή τη φορά δεν μιλούμε πια για έρευνες εντός των εθνικών χωρικών υδάτων που έχουν παραμείνει στα 6ΝΜ...

Δομικά λάθη της Συνθήκης Σεβρών
Πολύ συχνά οι δικοί μας συγκρίνουν, χωρίς να τις έχουν διαβάσει, τη Συνθήκη Λωζάννης και τη Συνθήκη Σεβρών, δίχως να αντιλαμβάνονται ότι δεν έχει κανένα νόημα. Διότι ακόμα και αν η πρώτη είναι απαράδεκτη και η δεύτερη δεν εφαρμόστηκε επί της ουσίας, το πρόβλημα είναι αλλού...

Ο Ονασαγόρας και η Κυπριακή ΑΟΖ
Μετά από την Αφροδίτη ως κοίτασμα του θαλάσσιου οικοπέδου 12 της Κυπριακής ΑΟΖ, έρχεται η σειρά του Ονασαγόρα στο 9. Ενώ το 12 είναι ένα από τα πιο φτωχά τεμάχια της Κυπριακής ΑΟΖ, το 9 είναι το πιο ακριβό από όλα...

Η ΑΟΖ ως αιχμή στρατηγικής
Η ΑΟΖ δεν είναι απλώς μια οικονομική ζώνη σαν τις άλλες. Η ΑΟΖ είναι αιχμή υψηλής στρατηγικής ενός έθνους που ζει εδώ και αιώνες με τα θεμέλια της θάλασσας. Έτσι η ΑΟΖ λειτουργεί στο πλαίσιο της τοποστρατηγικής που επιτρέπει μια εισαγωγή στη χρονοστρατηγική...

The EEZ as a Strategic peak
The EEZ is not just an economic zone like the others. The EEZ is the peak of high strategy of a nation which lives for centuries on with the foundations of the sea. So the EEZ, acts under a topostrategic contex that allows an introduction to chronostratigics...

Αιωνόβιο παίγνιο. (ποίημα).

Νέες υπερδομές. (ποίημα).

Πολιορκία του Χάνδακα και Χρονοστρατηγική
Η κλασική προσέγγιση της πολιορκίας του Χάνδακα (1648 – 1669) χρησιμοποιεί την έννοια της μάχης μόνο που δυσκολεύεται λόγω της μεγάλης διάρκειας της σύγκρουσης. Έτσι προτιμά να καλύψει την πολιορκία με μία ακολουθία από μικρές συρράξεις που αντιπροσωπεύουν ανάλογα με τις περιπτώσεις, εξόδους, επιθέσεις, αντεπιθέσεις, κλπ...

Μεγάλα μεγέθη. (ποίημα).

Αιτιοκρατικά χρονικά μοντέλα
Με τα σύνολα μερικής διάταξης άρχισαν να μελετούν τα αιτιοκρατικά χρονικά μοντέλα. Η πρώτη αλλαγή ήταν η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας γιατί ξεπερνούσε τα όρια της κλασικής λόγω της πεπερασμένης ταχύτητας του φωτός...

Τα γεράκια καρφώθηκαν. (ποίημα).

Αυτός που γράφει ιστορία. (ποίημα).

Νέο Ευρώ και Χρονοστρατηγική
Όταν εξετάζουμε το νέο 10-Ευρώ βλέπουμε ότι ακολουθεί την φυσιολογική πορεία του 5-Ευρώ, με άλλα λόγια γίνεται ένα χαρτονόμισμα όλο και πιο ιστορικό με την έννοια της αφαιρετικότητας, αφού τα κτήρια που απεικονίζει δεν υπάρχουν πουθενά, ενώ έχουν όλα τους ένα ξεκάθαρο ευρωπαϊκό ύφος...

Πέτρινη Χρονοστρατηγική. (Laque sur pierre).

Τοποστρατηγική και Χρονοστρατηγική στο Σκάκι
Στο σκάκι, θεωρούμε ότι όλα είναι θέμα στρατηγικής, ενώ πρόκειται για ένα παίγνιο περισσότερο τακτικό. Αν εξετάσουμε πιο προσεχτικά τη στρατηγική διαφορά, τότε θα εντοπίσουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των πιονιών και των κομματιών κι όχι μόνο λόγω σκακιστικής αξίας. Τα πιόνια έχουν ένα πρώτο χαρακτηριστικό, αφού η κίνηση είναι διαφορετική ανάλογα με την μετακίνηση ή το πάρσιμο, ενώ τα κομμάτια λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο...

Το δίγωνο Θράκη – Πελοπόννησος
Αν εξετάσουμε τοποστρατηγικά τη Θράκη μπορούμε να την ταυτίσουμε με την έννοια της γωνίας, όταν το κέντρο της ως αιχμή είναι βέβαια η Κωνσταντινούπολη. Στο ίδιο πλαίσιο, αν εξετάσουμε το νότιο μέρος των Βαλκανίων, θα εντοπίσουμε μια άλλη γωνία που αποτελείται από την Πελοπόννησο...

Χρονοστρατηγικό Δίγωνο.

Χρονοστρατηγικούς Χάρτες. (ποίημα).

Η χρονοστρατηγική Ελλάδα
Με όλες τις πιέσεις που έχουμε δεχτεί, έχουμε αποδείξει με την ιστορία μας ότι κατέχουμε τον τομέα της πολιορκητικής. Και δεν ξέρουμε μόνο πώς ν’ αντισταθούμε ως ελεύθεροι πολιορκημένοι, γνωρίζουμε και πώς να περάσουμε μετά στην αντεπίθεση...

Ασκητική Χρονοστρατηγική. (ποίημα).

Σκακιστική συνέχεια
Όταν εξετάζουμε για πρώτη φορά το κλασσικό σκάκι μέσω άλλων παραλλαγών, όπως είναι οι ιστορικές σκακιέρες και οι καινοτόμες, βλέπουμε στοιχεία συνέχειας λόγω εξέλιξης. Η βυζαντινή σκακιέρα, λόγω της κυκλικότητάς της, διαμορφώνει νέους άξονες επίθεσης και άμυνας, αφού υπάρχει η κίνηση της περιστροφής, η οποία μπορεί να ενισχυθεί από τους διπλούς πύργους και τις καμπύλες των διαγωνίων των αξιωματικών...

Χρονοστρατηγικές συμμαχίες
Όταν εξετάζουμε τη σημερινή κατάσταση, σχεδόν αντανακλαστικά έχουμε την τάση να ξεχνάμε το παρελθόν και να δίνουμε έμφαση μόνο και μόνο στο παρόν, για να προβλέψουμε το μέλλον. Όμως, η Χρονοστρατηγική έρχεται να αντικρούσει αυτή την ιδέα, διότι η ροή του Χρόνου δεν είναι ομαλή και διότι...

Chronostrategic alliances
When we examine the current situation, almost reflexively we tend to forget the past and to emphasize merely in the present, in order to predict the future. But Chronostrategy comes to refute this idea, because the flow of Time is not smooth, and because there are bridges...

Πριν τον δεσμό της Χρονοστρατηγικής. (ποίημα).

Η ΑΟΖ και το μέλλον της Κρήτης
Αν υπάρχει μια περιοχή της Ελλάδας που έχει άμεση σχέση με την ΑΟΖ είναι η Κρήτη και οι λόγοι είναι πολλοί. Έχουν σχέση με τη γεωστρατηγική λόγω θέσης, με την τοποστρατηγική λόγω σχέσης και με τα άλλα νησιά, με τη χρονοστρατηγική λόγω δεσμού με τη Μεσόγειο...

Ιστορική συμφωνία για την Κρήτη
Το γεγονός ότι το ηλεκτρικό καλώδιο θα περάσει επίσημα πλέον από την Κρήτη είναι ιστορικό. Και αυτό οφείλεται στην εθνική ευαισθησία που υπάρχει και στο νησί και στην Κύπρο. Όλοι οι παίκτες αυτού του ενεργειακού παιγνίου που αλλάζει τα δεδομένα της Ελλάδας και ταυτόχρονα της...

Историческое соглашение для Крита
Факт того, что электрический кабель теперь официально пройдет через Крит, является историческим. И это связано с этнической чувствительностью, существующей как на острове, так и на Кипре...

Με την Μεγάλη Ιδέα. (ποίημα).

Με το αρμενικό. (ποίημα).

Εκτός φαντασίας είναι η πραγματικότητα. (ποίημα).

Η τοποστρατηγική και χρονοστρατηγική Ουκρανία
Όταν εξετάζουμε την Ουκρανία τοποστρατηγικά βλέπουμε τέσσερις περιοχές που έχουν κυρίαρχα χαρακτηριστικά. Η μεγαλύτερη είναι χερσαία, οι άλλες τρεις έχουν πρόσβαση στη θάλασσα: η μια με κλειστό τρόπο, η επόμενη ως χερσόνησος και η τελευταία με ανοιχτό τρόπο...

The topostrategic and chronostrategic Ukraine
When we examine Ukraine topostrategically, we come across four regions which obtain key features. The larger is a land field, whereas, the other three have access to the sea: one in a closed type of form, the next as a peninsula, and the last in an open way...

Great Chronostrategy. (Dessin au feutre).

Μεγάλες Δυνάμεις και Υψηλή Χρονοστρατηγική
Όταν εξετάζουμε τις μεγάλες δυνάμεις στο πλαίσιο της υψηλής χρονοστρατηγικής, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν αλλαγές μέσα στους αιώνες, αλλά σε ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια βλέπουμε επεκτάσεις που λειτουργούν...

Δεν είναι μόνο. (ποίημα).Conférences/Talks

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "200 χρόνια αντίστασης στη βαρβαρότητα". Αίθουσα εκδηλώσεων δημοτικού σχολείου Ερήμης. Κύπρος. Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015, ώρα: 19.30 - Αφίσα - Video

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Νοητική Χρονοστρατηγική και Βυζάντιο". Πνευματικό κέντρο Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015, ώρα: 19.30 - Αφίσα - Video

· Βιβλιοπαρουσίαση: "Νοητική Χρονοστρατηγική". Βιβλιοθήκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ν. Ορεστιάδας. Σύλλογος Απογόνων Καραγατσιανών - Αδριανουπολιτών “Η Ορεστιάδα”. Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015, ώρα: 20.00 - Αφίσα - Video

· 5ο Master Class Τοποστρατηγικής και Χρονοστρατηγικής. Οθωνοί, 25 - 28 Αυγούστου 2015 - Αφίσα - Video

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Πολιορκία του Χάνδακα και Χρονοστρατηγική". Πύλη Βηθλεέμ, Ηράκλειο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα: 19.30 - Αφίσα - Video

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η Δυτική Αρμενία ως μέλλον του Πόντου ". Πολυχώρος "Αίτιον", Τζιραίων 10 - Μετρό Ακρόπολη. Αθήνα. Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015, ώρα: 19.00 - Αφίσα

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Κυπριακή πολιορκητική". ΣΠΕ Μόρφου, Αίθουσα "Λουκής Ακρίτας", Λεμεσός. Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015, ώρα: 18.30 - Video

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Δυναμική της Κυπριακή Πολιορκητικής". Δημοσιογραφική Εστία, Λευκωσία. Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015, ώρα: 18.30

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Επανένταξη και Απελευθέρωση της Κύπρου". Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015, ώρα: 18.30 - Αφίσα

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η απελευθέρωση της Δυτικής Σαχάρας ". Πολυχώρος "Αίτιον", Τζιραίων 10 - Μετρό Ακρόπολη. Αθήνα. Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015, ώρα: 19.00 - Αφίσα - Video

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η Κύπρος και Κρήτη ως χρονοστρατηγικός δεσμός". Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Γερίου. Κύπρος. Τετάρτη 09 Μαρτίου 2016, ώρα: 19.00

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα:"Η Χρονοστρατηγική Θράκη". Συνεδριακός χώρος του Μπουσουλοπούλειου 1ου Γυμνασίου (Δαναού 26), στο Άργος. Κυριακή 15 Μαΐου 2016, ώρα: 12.00 - Αφίσα, Αφίσα, Πρόσκληση

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η στρατηγική και η δυναμική της Δυτικής Αρμενίας". Αρμενικό Πολιτιστικό Κέντρο, Αντωνίου Καμάρα 1, Θεσσαλονίκη. Σάββατο 21 Μαΐου 2016, ώρα: 19.00 - Αφίσα

· 6ο Masterclass Τοποστρατηγικής και Χρονοστρατηγικής. Ψαρά, 29 Αυγούστου - 01 Σεπτεμβρίου 2016 - Αφίσα

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Δυναμικές εξελίξεις στη Μέση-Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο". Αίθουσα εκδηλώσεων Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, Λεμεσός. Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, ώρα: 19.00

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ελλάδα, γεωστρατηγική και Μέση Ανατολή". Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Πέλλας. Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, ώρα: 19.00 - Αφίσα

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Κύπρος: Ευρωπαϊκή Ένωση και Μέση Ανατολή". Δεξαμενή Σκέψης, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου - Λεμεσός. Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017, ώρα: 19.00 - Αφίσα

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η ουσία της Επανάστασης του '21". Αίθουσα "Νίτσα Λιάπη". Καλαμπάκα. Σάββατο 1 Απριλίου 2017, ώρα: 19.30 - Αφίσα

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ελευθερία Κωνσταντινούπολης". Galerie Δημιουργών, Ελαιών 1α Νέα Κηφισιά (είσοδος από Χελιδονούς 28), Κηφισιά, Αθήνα. Πέμπτη 25 Μαΐου 2017, ώρα: 19.00 - Αφίσα - Video

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία και γεωπολιτικές εξελίξεις". Συνεδριακός χώρος του KNOSSOS BEACH, Ηράκλειο. Κυριακή 30 Ιουλίου 2017, ώρα: 12.00 - Αφίσα

· 7ο Masterclass Τοποστρατηγικής και Χρονοστρατηγικής. Λειψοί, 25-28 Αυγούστου 2017 - Αφίσα

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Κωνσταντινούπολη και Συνθήκη Σεβρών". Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Πλατεία Αγίου Μηνά, Ηράκλειο. Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, ώρα: 19.00 - Αφίσα

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η αξία της Αντίστασης". Αίθουσα «ΝΙΤΣΑ ΛΙΑΠΗ». Καλαμπάκα. Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, ώρα: 19.00 - Πρόσκληση

· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η αντίσταση των Εκκλησιών στα Κατεχόμενα και η πολιορκία της Αμμοχώστου". Πνευματικό κέντρο Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα. Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017, ώρα: 10.30Ανανεώνεται εδώOpus of N. Lygeros


Σχετικό θέμα: