9 Δεκεμβρίου Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Αξιοπρέπειας για τα Θύματα του Εγκλήματος της Γενοκτονίας


 Αιωνία η Μνήμη όλων των θυμάτων  🌿

Με ιστορική, ομόφωνη απόφαση της Oλομέλειας της Γενικής Συνέλευσης τoυ ΟΗΕ, η 9η Δεκεμβρίου κηρύχτηκε Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Αξιοπρέπειας Θυμάτων του Εγκλήματος της Γενοκτονίας και την Πρόληψη αυτού του Εγκλήματος.

Η 9η Δεκεμβρίου επιλέχθηκε γιατί στις 9 Δεκεμβρίου 1948, η Ολομέλεια της Γ.Σ. του ΟΗΕ υιοθέτησε τη Σύμβαση για την Πρόληψη και Ποινικοποίηση του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, δίνοντας, δηλαδή, για πρώτη φορά, νομική διάσταση στο έγκλημα αυτό. Η Διακήρυξη της Ημέρας Μνήμης έγινε μόλις τον Σεπτέμβριο του 2015.

Σκοπός της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης και Αξιοπρέπειας Θυμάτων του Εγκλήματος της Γενοκτονίας και την Πρόληψη αυτού του Εγκλήματος (International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime) είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με τη Σύμβαση για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας και τον ρόλο που διαδραματίζει στην καταπολέμηση του συγκεκριμένου εγκλήματος, ενώ ταυτόχρονα τιμά την μνήμη των θυμάτων του.

Με την έγκριση του ψηφίσματος, χωρίς ψηφοφορία, τα 193 μέλη της Συνέλευσης τόνιζε ευθύνη του κάθε επιμέρους κράτους να προστατεύει τους πληθυσμούς του από τη γενοκτονία, άρα να προνοεί για την πρόληψη του ίδιου του εγκλήματος αλλά και της υποκίνησης του.

Γενοκτονία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, νοείται οιαδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων, ενεργουμένη με την πρόθεσιν ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής, ως τοιαύτης:

α) Φόνος των μελών της ομάδος.
β) Σοβαρά βλάβη της σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητος των μελών της ομάδος.
γ) Εκ προθέσεως υποβολή της ομάδος εις συνθήκας διαβιώσεως δυναμένας να επιφέρωσιν την πλήρη ή την μερικήν σωματικήν καταστροφήν αυτής.
δ) Μέτρα αποβλέποντα εις την παρεμπόδισιν των γεννήσεως εις τους κόλπους ωρισμένης ομάδος.
ε) Αναγκαστική μεταφορά παίδων μιας ομάδος εις ετέραν ομάδα.

Ο όρος «γενοκτονία» (genocide στα αγγλικά) πλάστηκε το 1944 από τον πολωνοεβραίο νομικό Ράφαελ Λέμκιν, από τις λέξεις geno (γένος στα ελληνικά) και caedere (σκοτώνω στα λατινικά) και σήμερα αποτελεί ένα καθιερωμένο όρο του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων.
 Ν. Λυγερός: "9 Δεκεμβρίου Ημέρα Μνήμης των θυμάτων των Γενοκτονιών". Μεγ. Αλεξάνδρου 169 Αγία Βαρβάρα. Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017, ώρα: 18.30 - Αφίσα