Σάββατο, Μαρτίου 14

Ο Χριστός είναι ο Χρόνος


Ο Χριστός είναι ο Χρόνος - Ν. Λυγερός
Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Ο Χριστός είναι ο Χρόνος
κι ο Παύλος είναι ο χώρος

ο πρώτος είναι ακίνητος
κι ο δεύτερος ταξιδεύει
γιατί γνωρίζει
ότι αν δεν το κάνει
δεν θα μπορέσει η πίστη
ν' αγγίξει τους ανθρώπους
γι' αυτό ενεργοποιήθηκε
μετά Χριστού
ακολουθώντας
το νοητικό σχήμα
του ίδιου του Χριστού
που ακολούθησε
τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο
μετά το έργο του
και τη θυσία του
και μετέτρεψε
το περιπατητικό
σε ταξίδι,
την αποστολή
σε πορεία
της πίστης.

Σοφία Ντρέκου / Νίκος Λυγερός Λόγοι
Κείμενα/Ποίηση: Opus of N. Lygeros

Δεν υπάρχουν σχόλια: