Σκυταλοδρομία φωτός: Ο Χριστός είναι ο χρόνος, ο Παύλος είναι ο χώρος κι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος η πορεία


Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Ο Χριστός είναι ο Χρόνος
κι ο Παύλος είναι ο χώρος
ο πρώτος είναι ακίνητος
κι ο δεύτερος ταξιδεύει
γιατί γνωρίζει
ότι αν δεν το κάνει
δεν θα μπορέσει η πίστη
ν' αγγίξει τους ανθρώπους
γι' αυτό ενεργοποιήθηκε
μετά Χριστού
ακολουθώντας
το νοητικό σχήμα
του ίδιου του Χριστού
που ακολούθησε
μετά το έργο του και τη θυσία του
και μετέτρεψε το περιπατητικό
σε ταξίδι, την αποστολή
σε πορεία της πίστης. Ν. Λυγερός

Σκυταλοδρομία φωτός

Σκυταλοδρομία φωτός
αρχίσαμε με το Χριστό
όχι από βιασύνη
αλλά αντιθέτως
για την ανθεκτικότητα
της όλης δομής
έτσι λοιπόν κι ο Παύλος
όταν έγινε Απόστολος
άρχισε να μεταδίδει
την ουσία του φωτός
μέσω των ταξιδιών
και των επιστολών
κι ο καθένας έβλεπε
ότι έπρεπε να ζήσει
για τους επόμενους
όχι για να κάψουμε
το ίδιο μας το κερί
αλλά για ν’ ανάψουμε
το κερί του άλλου
πριν χαθεί
μέσα στο σκοτάδι
γιατί ο πλησίον
δεν είναι χωρικά
αλλά χρονικά.

Ν. Λυγερός λόγοι σοφίας

15799) Ο Χριστός είναι ο Χρόνος. (ποίημα). Perfection 15 7 7/2014.

Δείτε: