Ακόμα κι αν δεν είμαστε κοντά


Ακόμα κι αν δεν είμαστε κοντά 
Ν. Λυγερός
Επιμέλεια Σ. Ντρέκου

Ακόμα κι αν δεν είμαστε κοντά
μπορούμε να είμαστε μαζί
γιατί δεν είμαστε μόνο
και μόνο άνθρωποι
αλλά και συνάνθρωποι
που γνωρίζουν την αλήθεια
για τις ιδιομορφίες
τις σχέσεις και το υπόβαθρο
που δημιουργούν μαζί
την έννοια της κενότητας
για ν'αντισταθούν στο κενό
της κοινωνίας της λήθης
που δεν θέλει συνεννόηση
αλλά μόνο επικοινωνία
για να μη ζήσουν
τα άτομα της αδιαφορίας
την πραγματικότητα
ενώ εμείς ξέρουμε μόνο
και μόνο την ουσία
της ανθρωπιάς
που αυτή αγγίζει
την Ανθρωπότητα
με τις πράξεις της
τις μη αναστρέψιμες.

Σοφία Ντρέκου / Νίκος Λυγερός Λόγοι
Κείμενα/Ποίηση: Opus of N. Lygeros