Το τραίνο είχε φτάσει στο λιμάνι όμως δεν είχε επιστροφή στη θάλασσα - Ν. Λυγερός


Κείμενα Νίκος Λυγερός
Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Το τραίνο στο λιμάνι

Το τραίνο είχε φτάσει στο λιμάνι μόνο που δεν είχε θάλασσα. Τα ναυτάκια δεν είχαν πια πού να παίξουν το ρόλο τους. Δεν περίμεναν έναν σταθμό δίχως υγρό στοιχείο. Πώς ήταν δυνατόν να σκεφτούν αυτό το έγκλημα, είχαν αφαιρέσει τη Μαύρη Θάλασσα από τη Θράκη. Τόσο πολύ φοβόντουσαν οποιαδήποτε αντεπίθεση από τους επόμενους. Αυτή η δειλία ήταν χαρακτηριστική. Ήθελαν, λοιπόν, να μην συνδυάζουν οι Έλληνες τη Θράκη με τη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό ήθελε να πει η Κυρία με το παράξενο καπέλο και γι’ αυτό ήθελε ένα λουλούδι πάνω του. Ήθελαν να σβήσουν ακόμα και τα ίχνη της Ρωμανίας. Το έγκλημα ήταν η γενοκτονία της μνήμης. Αυτό κρυβόταν πίσω από την ανταλλαγή των πληθυσμών. Η γυναίκα κινδύνευε λοιπόν. Γιατί η εθνοκάθαρση ήταν μόνο το πρώτο στάδιο. Ο αφανισμός κάθε ίχνους ήταν η συνέχεια. Κι έπρεπε τώρα να σκεφτούν την αλλαγή φάσης για το μέλλον. Αυτή ήταν η σκέψη του Δασκάλου.

Επιστροφή στη θάλασσα

Το τραίνο έπρεπε να δέσει στο λιμάνι. Αυτό ήθελαν και τα ναυτάκια. Η πληροφόρηση αφορούσε το θέμα της θάλασσας. Έπρεπε να μιλήσουν όλοι μαζί, πριν φτάσει το τραίνο στον αρχικό του προορισμό. Αλλιώς όλοι θα πίστευαν ότι εκεί ήταν το τέλος. Ο Δάσκαλος με τους μαθητές άρχισαν να διαδίδουν το μήνυμα χάρη στο παρελθόν της γυναίκας. Κι ενώ όλοι πίστευαν ότι η παρουσία της ήταν μια λεπτομέρεια, κατάλαβαν πόσες θυσίες είχε κάνει για να καταφέρει να βρεθεί σε αυτό το τραίνο της επιστροφής. Έπρεπε να συναντήσει το Δάσκαλο και τους μαθητές, για ν’ αλλάξουν την πορεία του τραίνου και να βρουν μια διέξοδο στο μέλλον. Το μέλλον της γης θα άλλαζε μέσω της θάλασσας και αυτό έπρεπε να το μάθουν όλοι οι δικοί μας.

*Αρχή αποστολής.
*Επιστροφή στο μέλλον.


Κείμενα/Ποίηση: Opus of N. Lygeros