Τα απαράδεκτα του κομματισμού... Νίκος Λυγερός: The unacceptables of partisanship


Κείμενα: Opus of N. Lygeros
Translated English: Athena Kehagias
Επιμέλεια: Σοφία Ντρέκου

Τα απαράδεκτα του κομματισμού φαίνονται στα εθνικά θέματα, γιατί εκεί δίνεται η δυνατότητα στο ραγιά να εκφραστεί αλλά και να εντοπιστεί με ξεκάθαρο τρόπο.

Έτσι όταν ακούμε δηλώσεις που αφορούν την ελληνική ΑΟΖ, τα θαλάσσια οικόπεδα, τον ζεόλιθο, την καινοτομία, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι εκδηλώνονται λεπτομέρειες πολύ σημαντικές για το μέλλον της πατρίδας μας.

Έτσι δεν πρόκειται για απλές δηλώσεις, αλλά για ενδείξεις στις οποίες πρέπει να δώσουμε την πρέπουσα σημασία για να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό τρόπο.

Διότι η στρατηγική δεν είναι τακτική και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις του κομματισμού, αφού μερικοί τον πιστεύουν και μπορούν να παρασυρθούν δίχως δυνατότητα επιστροφής, αφού υπάρχει περίπτωση να έχουμε μη αναστρέψιμη πράξη για την Ελλάδα.

Με άλλα λόγια υπάρχουν λάθη που είναι απαράδεκτα και δεν είναι επιτρεπτά για τον πολιτικό χώρο, αφού είναι ικανός να τα εφαρμόσει δίχως να μπορούμε να παρέμβουμε.

Όταν λοιπόν έχουμε δηλώσεις από κομματόσκυλα που είναι ανίκανα να παραδεχτούν τη σημασία ενός εθνικού έργου, πρέπει να τους αντικρούουμε δίχως δισταγμό, πριν επηρεάσουν κόσμο που δεν κατέχει το αντικείμενο και νομίζει πως πρόκειται για κάτι το σοβαρό.

Διότι ο ραγιαδισμός βασίζεται στη λήθη και στην αδιαφορία για να εδραιωθεί, αλλά δεν μπορεί να αντισταθεί στη γνώση. Έτσι τα εθνικά θέματα προστατεύονται μόνο και μόνο λόγω νοημοσύνης και σκέψης που θεμελιώνονται πάνω στη στρατηγική και την υψηλή στρατηγική.

Σοφία Ντρέκου | Νίκος Λυγερός Λόγοι
18547) Τα απαράδεκτα του κομματισμού. Perfection 16 1 1/2015.
En. The unacceptables of partisanship Translated by Athena Kehagias

The unacceptables of partisanshipN. Lygeros
Translated from the Greek by Athena Kehagias

The unacceptables of partisanship are obvious on national issues, because that enables the servile to be expressed and to be identified in a clear manner. Therefore, when we hear statements regarding the Greek EEZ, the marine plots, the zeolite, the innovations, we must be very careful, because details are manifested which are very important for the future of our nation. So, there are not mere statements, but indications to which we must pay great attention, in order to deal with them effectively. 

Because strategy is not tactics, and we must be prepared to cope with the challenges of partisanship, since some believe in it, and they may get carried away without the possibility of returning, since it is possible to have an irreversible action against Greece. 
In other words, there are mistakes that are unacceptable and are not permissible in the political field, where they are able to apply them without us being able to intervene.
Therefore, when we have statements from political party henchman, who are unable to recognize the importance of a national task, we must contradict them without hesitation, before they can have an impact on people who do not comprehend the subject and think that this is regarding something serious. 

Because servility is based on oblivion and indifference in order to be established, but it can not be resistant to knowledge. Therefore, the national issues are protected simply because of intelligence and thought, based on the strategy and high strategy at that.

Σχετικά: