Μια εικόνα, χίλιες λέξεις: η πιο σπάνια απεικόνιση του Ιησού με σπαθί - Ν. Λυγερός


Μια εικόνα, χίλιες λέξεις 
και δεν είναι ανάγκη
να γίνει θεολογική ανάλυση
για να δικαιολογήσουν
τον ρόλο της εκκλησίας
στην Επανάσταση
λες και είναι απαραίτητο
δεν είμαστε ένας λαός
που σέβεται τις αρχές
χρειαζόμαστε μόνο αξίες
έτσι ακολουθούμε απλώς
μία και μόνο οδηγία...