12 Αυγ 2013

Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες... Η οικογένεια του Χριστού... Η οικογένειά μου είναι αυτοί που με ακούν [+Βίντεο]


Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες
Ν. Λυγερός

Αν αναρωτιέσαι ακόμα
ποιος είναι ο ρόλος
των Ελλήνων
κοίτα απλώς
το ιερό κείμενο
και θυμήσου
πότε συνάντησαν
τον Σωτήρα
τότε θα μάθεις
τι πρέπει να κάνεις
για να διαδόσεις
όλο το έργο του
δίχως να διστάζεις πια
γιατί τώρα βλέπεις
το φως του κόσμου
εκεί που νόμιζες
ότι υπάρχει μόνο
το βαθύ σκοτάδι
διότι οι γνώσεις
φωτίζονται πάντα
και δείχνουν σε όσους
τις μαθαίνουν
ποιος είναι ο προορισμός
και ποια είναι 
η αποστολή μας.

Η οικογένεια του Χριστού

Η οικογένεια του Χριστού
δεν είναι αυτή που νομίζεις
αλλά αυτή που ονοματίζει
όταν έρχονται να τον βρουν
την ώρα της ομιλίας του
γι' αυτό πρόσεχε κι εσύ
αυτή την πολύτιμη λέξη
για να μη μπερδεύεις
την ουσία με το κοινό
την ιστορία με την παράδοση
και δεν καταλαβαίνεις πια
την πολυκυκλικότητα
και την έννοια της συνέχειας
γιατί δεν βλέπεις
τη διαφορά που υπάρχει
μεταξύ της κενότητας
και του απλού κενού.

Η οικογένειά μου είναι 
αυτοί που με ακούν


Στην κοινωνία δεν παρατάμε ποτέ την οικογένειά μας,
γιατί όλος ο κόσμος είναι η οικογένεια,
βέβαια την πάμε στο γηροκομείο σιγά-σιγά
μην είναι ενοχλητική κιόλας να τελειώσει ωραία.

Στην Ανθρωπότητα η κοινωνία δεν έχει νόημα.
Η οικογένεια δεν είναι η οικογένεια που νομίζουμε.
Αυτό το λέει κι ο Χριστός ξεκάθαρα.
Πρώτα από όλα, σου λέει άφησε την οικογένειά σου κι έλα μαζί μου.
Κι όταν Τον ψάχνουν και Του λένε σε ψάχνει η οικογένειά σου,
λέει: η οικογένειά μου είναι αυτοί που με ακούν. [Ν. Λυγερός]

*σημείωση Σ. Ντρέκου: το ιερό κείμενο είναι το Κατά Ιωάννη 12:20-22. Ιω. 12,20 Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. Ιω. 12,20 Ήσαν δε εκεί κατά τας ημέρας εκείνας μερικοί προσήλυτοι Έλληνες, οι οποίοι είχαν ανεβή εις τα Ιεροσόλυμα, δια να προσκυνήσουν κατά την εορτήν του Πάσχα. 

Έλληνες προσήλθον λέγοντες: θέλομεν τόν Ιησούν ιδείν. Ο δέ Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων: «Ελήλυθενη ώρα ίνα δοξασθή ο υιός τού ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογεννεί, φυτόν Ουράνιον καί βλάστημα Θείον ηκριβωμένον. Λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην» (Ιω.12, 20-23)
Κείμενα, Ποίηση: Opus of N. Lygeros

Δείτε και...


Συνομιλίες:
π. Panteleimon Krouskos: Νομίζω πως με την λέξη Έλληνες εννοεί ο ευαγγελιστής ελληνόφωνους ιουδαίους της διασποράς πού έρχονταν για τις μεγάλες εορτές στα Ιεροσόλυμα. Έχει γίνει σοβαρή κατάχρηση του περιστατικού υπέρ ημών. 18 Απριλίου στις 8:39 μ.μ.
Δεν υπάρχουν σχόλια: