Δευτέρα, Αυγούστου 12

Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες - Η οικογένεια του Χριστού


Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες
Η οικογένεια του Χριστού
Ν. Λυγερός
Επιμέλεια Σ. Ντρέκου

Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες

12883) Αν αναρωτιέσαι ακόμα
ποιος είναι ο ρόλος των Ελλήνων
κοίτα απλώς το ιερό κείμενο* και θυμήσου πότε
συνάντησαν τον Σωτήρα τότε θα μάθεις τι πρέπει
να κάνεις για να διαδόσεις όλο το έργο του
δίχως να διστάζεις πια γιατί τώρα βλέπεις
το φως του κόσμου εκεί που νόμιζες
ότι υπάρχει μόνο το βαθύ σκοτάδι
διότι οι γνώσεις φωτίζονται πάντα
και δείχνουν σε όσους τις μαθαίνουν
ποιος είναι ο προορισμός
και ποια είναι η αποστολή μας.
Η οικογένεια του Χριστού

14260) Η οικογένεια του Χριστού δεν είναι αυτή που νομίζεις
αλλά αυτή που ονοματίζει όταν έρχονται να τον βρουν
την ώρα της ομιλίας του γι' αυτό πρόσεχε κι εσύ
αυτή την πολύτιμη λέξη για να μη μπερδεύεις
την ουσία με το κοινό την ιστορία με την παράδοση
και δεν καταλαβαίνεις πια την πολυκυκλικότητα
και την έννοια της συνέχειας γιατί δεν βλέπεις
τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ
της κενότητας και του απλού κενού.

*σημείωση: το ιερό κείμενο είναι το Κατά Ιωάννη 12:20-22
Ιω. 12,20 Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. 
Ιω. 12,20 Ήσαν δε εκεί κατά τας ημέρας εκείνας μερικοί προσήλυτοι Έλληνες, οι οποίοι 
είχαν ανεβή εις τα Ιεροσόλυμα, δια να προσκυνήσουν κατά την εορτήν του Πάσχα. 

Έλληνες προσήλθον λέγοντες: θέλομεν τόν Ιησούν ιδείν.
Ο δέ Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων: «Ελήλυθενη ώρα ίνα δοξασθή ο υιός τού ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογεννεί, φυτόν Ουράνιον καί βλάστημα Θείον ηκριβωμένον. Λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην» (Ιω.12, 20-23)
Σοφία Ντρέκου / Νίκος Λυγερός Λόγοι

Δείτε και... 
Αθηνά Κεχαγιά  » Σοφία Ντρέκου 10 Αυγούστου 2013
Έλληνες προσήλθον λέγοντες: θέλομεν τόν Ιησούν ιδείν. Ο δέ Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων: «Ελήλυθενη ώρα ίνα δοξασθή ο υιός τού ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογεννεί, φυτόν Ουράνιον καί βλάστημα Θείον ηκριβωμένον. Λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην» (ΙΩΑΝ.ΙΒ 20-23)
Σχόλια
Panteleimon Krouskos Νομίζω πως με την λέξη Έλληνες εννοεί ο ευαγγελιστής ελληνόφωνους ιουδαίους της διασποράς πού έρχονταν για τις μεγάλες εορτές στα Ιεροσόλυμα. Έχει γίνει σοβαρή κατάχρηση του περιστατικού υπέρ ημών


Δεν υπάρχουν σχόλια: