Οι μαθήτριες του Χριστού και η δυναμική των γυναικών | Ν. Λυγερός

Η πρόσβαση στο ιερό είναι θεμελιακή για τις γυναίκες όταν βρισκόμαστε

Κείμενα Νίκος Λυγερός

Αν πραγματικά πιστεύεις
ότι ο Χριστός δεν είχε 
μαθήτριες με αποστολικό έργο
δεν είναι μόνο ότι είσαι δογματικός,
αλλά επίσης...