Κβαντική Καρυάτιδα: το μουσείο και τα μάρμαρα


Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Κβαντική Καρυάτιδα - Ν. Λυγερός
6746 - June 10, 2012 (in English)

Η διεκδίκηση της Καρυάτιδας δεν πρέπει να είναι μόνο παθητική. Η αναμονή σε τέτοια θέματα είναι επικίνδυνη. Όπως το προτείναμε και σε προηγούμενα άρθρα, πρέπει να αναδείξουμε την ελληνική τεχνογνωσία στον αρχαιολογικό αλλά και στον τεχνικό τομέα.

Επιπλέον με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προτείνουμε...