Οι ραγιάδες και η Κύπρος μας στο χρυσοπράσινο φύλλο


Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Στο χρυσοπράσινο φύλλο
δεν αναζητούσαμε τοπία
αλλά μόνο ανθρώπους
ικανούς ν' αντισταθούν
ενάντια σε κάθε πράξη
της βαρβαρότητας
γιατί υπάρχουν τα κατεχόμενα
όπου πρέπει...
Διαβάστε την συνέχεια »